Jiayue Zhang


2020

doi dblp
CGTR: Convolution Graph Topology Representation for Document Ranking
Yuanyuan Qi | Jiayue Zhang | Yansong Liu | Weiran Xu | Jun Guo
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2012

pdf dblp
PRIS at 2012 TREC Medical Track: Query Expansion, Retrieval and Ranking
Jiayue Zhang | Lin Lin | Shudang Diao | Yukun Li | Runnan Liu | Weiran Xu | Jun Guo
Proceedings of The Twenty-First Text REtrieval Conference, TREC 2012, Gaithersburg, Maryland, USA, November 6-9, 2012

pdf dblp
PRIS at 2012 Microblog Track
Jiayue Zhang | Sijia Chen | Yue Liu | Jie Yin | Qianqian Wang | Weiran Xu | Jun Guo
Proceedings of The Twenty-First Text REtrieval Conference, TREC 2012, Gaithersburg, Maryland, USA, November 6-9, 2012

2011

pdf dblp
PRIS at TREC 2011 Medical Record Track
Jiayue Zhang | Xueneng Lin | Yang Zou | Shuai Zhu | Jing Xiao | Weiran Xu | Guang Chen | Jun Guo
Proceedings of The Twentieth Text REtrieval Conference, TREC 2011, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-18, 2011

pdf dblp
PRIS at TREC 2011 Legal Track Discovery Based on Relevant Feedback
Jiayue Zhang | Wenyi Yang | Xi Wang | Lihua Wu | Yongtian Zhang | Weiran Xu | Guang Chen | Jun Guo
Proceedings of The Twentieth Text REtrieval Conference, TREC 2011, Gaithersburg, Maryland, USA, November 15-18, 2011

2010

pdf dblp
PRIS at TREC 2010 Blog Track: Faceted Blog Distillaton
Si Li | Yan Li | Jiayue Zhang | Jingyi Guan | Xueji Sun | Weiran Xu | Guang Chen | Jun Guo
Proceedings of The Nineteenth Text REtrieval Conference, TREC 2010, Gaithersburg, Maryland, USA, November 16-19, 2010