Jiezhong Qiu


2021

doi dblp
Fast Extraction of Word Embedding from Q-contexts
Junsheng Kong | Weizhao Li | Zeyi Liu | Ben Liao | Jiezhong Qiu | Chang-Yu Hsieh | Yi Cai | Shengyu Zhang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2019

doi dblp
NetSMF: Large-Scale Network Embedding as Sparse Matrix Factorization
Jiezhong Qiu | Yuxiao Dong | Hao Ma | Jian Li | Chi Wang | Kuansan Wang | Jie Tang
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
Engagement and Incentives in Online Community: Observational Data, Prediction Models, and Field Experiments
Jiezhong Qiu
Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2018, Marina Del Rey, CA, USA, February 5-9, 2018

doi dblp
Network Embedding as Matrix Factorization: Unifying DeepWalk, LINE, PTE, and node2vec
Jiezhong Qiu | Yuxiao Dong | Hao Ma | Jian Li | Kuansan Wang | Jie Tang
Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2018, Marina Del Rey, CA, USA, February 5-9, 2018

2016

doi dblp
Modeling and Predicting Learning Behavior in MOOCs
Jiezhong Qiu | Jie Tang | Tracy Xiao Liu | Jie Gong | Chenhui Zhang | Qian Zhang | Yufei Xue
Proceedings of the Ninth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, San Francisco, CA, USA, February 22-25, 2016

doi dblp
The Lifecycle and Cascade of WeChat Social Messaging Groups
Jiezhong Qiu | Yixuan Li | Jie Tang | Zheng Lu | Hao Ye | Bo Chen | Qiang Yang | John E. Hopcroft
Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web, WWW 2016, Montreal, Canada, April 11 - 15, 2016