Jingang Wang


2022

doi dblp
Personalized Abstractive Opinion Tagging
Mengxue Zhao | Yang Yang | Miao Li | Jingang Wang | Wei Wu | Pengjie Ren | Maarten de Rijke | Zhaochun Ren
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Unified Knowledge Prompt Pre-training for Customer Service Dialogues
Keqing He | Jingang Wang | Chaobo Sun | Wei Wu
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Deep Partial Multiplex Network Embedding
Qifan Wang | Yi Fang | Anirudh Ravula | Ruining He | Bin Shen | Jingang Wang | Xiaojun Quan | Dongfang Liu
Companion of The Web Conference 2022, Virtual Event / Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2020

doi dblp
Query-aware Tip Generation for Vertical Search
Yang Yang | Junmei Hao | Canjia Li | Zili Wang | Jingang Wang | Fuzheng Zhang | Rao Fu | Peixu Hou | Gong Zhang | Zhongyuan Wang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2018

doi dblp
An Adversarial Joint Learning Model for Low-Resource Language Semantic Textual Similarity
Junfeng Tian | Man Lan | Yuanbin Wu | Jingang Wang | Long Qiu | Sheng Li | Jun Lang | Luo Si
Advances in Information Retrieval - 40th European Conference on IR Research, ECIR 2018, Grenoble, France, March 26-29, 2018, Proceedings

2017

pdf dblp
iNLP at the NTCIR-13 STC-2 Task
Long Qiu | Jingang Wang | Sheng Li | Junfeng Tian | Jun Lang
The 13th NTCIR Conference, Evaluation of Information Access Technologies, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 5-8, 2017

2016

doi dblp
Cold Start Cumulative Citation Recommendation for Knowledge Base Acceleration
Jingang Wang | Jingtian Jiang | Lejian Liao | Dandan Song | Zhiwei Zhang | Chin-Yew Lin
Advances in Information Retrieval - 38th European Conference on IR Research, ECIR 2016, Padua, Italy, March 20-23, 2016. Proceedings

doi dblp
Supervised Local Contexts Aggregation for Effective Session Search
Zhiwei Zhang | Jingang Wang | Tao Wu | Pengjie Ren | Zhumin Chen | Luo Si
Advances in Information Retrieval - 38th European Conference on IR Research, ECIR 2016, Padua, Italy, March 20-23, 2016. Proceedings

2015

doi dblp
An Entity Class-Dependent Discriminative Mixture Model for Cumulative Citation Recommendation
Jingang Wang | Dandan Song | Qifan Wang | Zhiwei Zhang | Luo Si | Lejian Liao | Chin-Yew Lin
Proceedings of the 38th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Santiago, Chile, August 9-13, 2015

2014

pdf dblp
BIT and Purdue at TREC-KBA-CCR Track 2014
Jingang Wang | Ning Zhang | Zhiwei Zhang | Dandan Song | Luo Si | Lejian Liao
Proceedings of The Twenty-Third Text REtrieval Conference, TREC 2014, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-21, 2014

2013

pdf dblp
BIT and MSRA at TREC KBA CCR Track 2013
Jingang Wang | Dandan Song | Lejian Liao | Chin-Yew Lin
Proceedings of The Twenty-Second Text REtrieval Conference, TREC 2013, Gaithersburg, Maryland, USA, November 19-22, 2013