Jingren Zhou


2022

doi dblp
Uncovering Causal Effects of Online Short Videos on Consumer Behaviors
Ziqi Tan | Shengyu Zhang | Nuanxin Hong | Kun Kuang | Yifan Yu | Jin Yu | Zhou Zhao | Hongxia Yang | Shiyuan Pan | Jingren Zhou | Fei Wu
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

2021

doi dblp
Sparse-Interest Network for Sequential Recommendation
Qiaoyu Tan | Jianwei Zhang | Jiangchao Yao | Ninghao Liu | Jingren Zhou | Hongxia Yang | Xia Hu
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
Linear-Time Self Attention with Codeword Histogram for Efficient Recommendation
Yongji Wu | Defu Lian | Neil Zhenqiang Gong | Lu Yin | Mingyang Yin | Jingren Zhou | Hongxia Yang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Learning to Hash with Graph Neural Networks for Recommender Systems
Qiaoyu Tan | Ninghao Liu | Xing Zhao | Hongxia Yang | Jingren Zhou | Xia Hu
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Cross-domain Attention Network with Wasserstein Regularizers for E-commerce Search
Minghui Qiu | Bo Wang | Cen Chen | Xiaoyi Zeng | Jun Huang | Deng Cai | Jingren Zhou | Forrest Sheng Bao
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Bayes EMbedding (BEM): Refining Representation by Integrating Knowledge Graphs and Behavior-specific Networks
Yuting Ye | Xuwu Wang | Jiangchao Yao | Kunyang Jia | Jingren Zhou | Yanghua Xiao | Hongxia Yang
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Efficient (a,β)-core Computation: an Index-based Approach
Boge Liu | Long Yuan | Xuemin Lin | Lu Qin | Wenjie Zhang | Jingren Zhou
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
Deep Graph Embedding for Ranking Optimization in E-commerce
Chen Chu | Zhao Li | Beibei Xin | Fengchao Peng | Chuanren Liu | Remo Rohs | Qiong Luo | Jingren Zhou
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018