Jun Chen


2020

doi dblp
Towards Web-based Etymological Hanzi Learning
Yong Cheng | Sijia Ma | Jun Chen | Yingying Zhao | Yaolin Chen | Jingtao Wang | Jia Xing | Wenhui Guo | Yushi Jing | Genze Wu | Wenli Zhu
Companion of The 2020 Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
RelationLines: Visual Reasoning of Egocentric Relations from Heterogeneous Urban Data
Wei Chen | Jing Xia | Xu-Meng Wang | Yi Wang | Jun Chen | Liang Chang
2019 Volume 10 Issue 1

doi dblp
Knowledge withholding in online knowledge spaces: Social deviance behavior and secondary control perspective
Xiao-Liang Shen | Yangjun Li | Yongqiang Sun | Jun Chen | Feng Wang
2019 Volume 70 Issue 4

2017

doi dblp
Entity Set Expansion via Knowledge Graphs
Xiangling Zhang | Yueguo Chen | Jun Chen | Xiaoyong Du | Ke Wang | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

2014

doi dblp
CoDEM: An Ingenious Tool of Insight into Community Detection in Social Networks
Meng Wang | Chaokun Wang | Jun Chen
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2014, Shanghai, China, November 3-7, 2014

2012

pdf dblp
ICTNET at Session Track TREC 2012
Zhenhong Chen | Mingchuan Wei | Junxiao Nan | Jun Chen | Xiaoming Yu | Yue Liu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Twenty-First Text REtrieval Conference, TREC 2012, Gaithersburg, Maryland, USA, November 6-9, 2012