Junliang Yu


2022

doi dblp
Are Graph Augmentations Necessary?: Simple Graph Contrastive Learning for Recommendation
Junliang Yu | Hongzhi Yin | Xin Xia | Tong Chen | Lizhen Cui | Quoc Viet Hung Nguyen
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
On-Device Next-Item Recommendation with Self-Supervised Knowledge Distillation
Xin Xia | Hongzhi Yin | Junliang Yu | Qinyong Wang | Guandong Xu | Quoc Viet Hung Nguyen
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Accepted Tutorials at The Web Conference 2022
Riccardo Tommasini | Senjuti Basu Roy | Xuan Wang | Hongwei Wang | Heng Ji | Jiawei Han | Preslav Nakov | Giovanni Da San Martino | Firoj Alam | Markus Schedl | Elisabeth Lex | Akash Bharadwaj | Graham Cormode | Milan Dojchinovski | Jan Forberg | Johannes Frey | Pieter Bonte | Marco Balduini | Matteo Belcao | Emanuele Della Valle | Junliang Yu | Hongzhi Yin | Tong Chen | Haochen Liu | Yiqi Wang | Wenqi Fan | Xiaorui Liu | Jamell Dacon | Lingjuan Lye | Jiliang Tang | Aristides Gionis | Stefan Neumann | Bruno Ordozgoiti | Simon Razniewski | Hiba Arnaout | Shrestha Ghosh | Fabian M. Suchanek | Lingfei Wu | Yu Chen | Yunyao Li | Bang Liu | Filip Ilievski | Daniel Garijo | Hans Chalupsky | Pedro A. Szekely | Ilias Kanellos | Dimitris Sacharidis | Thanasis Vergoulis | Nurendra Choudhary | Nikhil Rao | Karthik Subbian | Srinivasan H. Sengamedu | Chandan K. Reddy | Friedhelm Victor | Bernhard Haslhofer | George Katsogiannis-Meimarakis | Georgia Koutrika | Shengmin Jin | Danai Koutra | Reza Zafarani | Yulia Tsvetkov | Vidhisha Balachandran | Sachin Kumar | Xiangyu Zhao | Bo Chen | Huifeng Guo | Yejing Wang | Ruiming Tang | Yang Zhang | Wenjie Wang | Peng Wu | Fuli Feng | Xiangnan He
Companion of The Web Conference 2022, Virtual Event / Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Double-Scale Self-Supervised Hypergraph Learning for Group Recommendation
Junwei Zhang | Min Gao | Junliang Yu | Lei Guo | Jundong Li | Hongzhi Yin
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Self-Supervised Graph Co-Training for Session-based Recommendation
Xin Xia | Hongzhi Yin | Junliang Yu | Yingxia Shao | Lizhen Cui
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Self-Supervised Multi-Channel Hypergraph Convolutional Network for Social Recommendation
Junliang Yu | Hongzhi Yin | Jundong Li | Qinyong Wang | Nguyen Quoc Viet Hung | Xiangliang Zhang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2018

doi dblp
Adaptive Implicit Friends Identification over Heterogeneous Network for Social Recommendation
Junliang Yu | Min Gao | Jundong Li | Hongzhi Yin | Huan Liu
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018