Ke Li


2022

doi dblp
Combinatorial Bandits under Strategic Manipulations
Jing Dong | Ke Li | Shuai Li | Baoxiang Wang
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

2021

doi dblp
Towards an Online Empathetic Chatbot with Emotion Causes
Yanran Li | Ke Li | Hongke Ning | Xiaoqiang Xia | Yalong Guo | Chen Wei | Jianwei Cui | Bin Wang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Improving Irregularly Sampled Time Series Learning with Time-Aware Dual-Attention Memory-Augmented Networks
Zhen Wang | Yang Zhang | Ai Jiang | Ji Zhang | Zhao Li | Jun Gao | Ke Li | Chenhao Lu | Zujie Ren
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

pdf dblp
University of Washington at TREC 2020 Fairness Ranking Track
Yunhe Feng | Daniel Saelid | Ke Li | Chirag Shah | Ruoyuan Gao
Proceedings of the Twenty-Ninth Text REtrieval Conference, TREC 2020, Virtual Event [Gaithersburg, Maryland, USA], November 16-20, 2020

2019

doi dblp
CrowdGuard: Characterization and Early Detection of Collective Content Polluters in Online Social Networks
Ke Li | Bin Guo | Qiuyun Zhang | Jianping Yuan | Zhiwen Yu
Companion of The 2019 World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

doi dblp
Long- and Short-term Preference Learning for Next POI Recommendation
Yuxia Wu | Ke Li | Guoshuai Zhao | Xueming Qian
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019