Kun Xiong


2021

doi dblp
Counterfactual Review-based Recommendation
Kun Xiong | Wenwen Ye | Xu Chen | Yongfeng Zhang | Wayne Xin Zhao | Binbin Hu | Zhiqiang Zhang | Jun Zhou
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Neural Feature-aware Recommendation with Signed Hypergraph Convolutional Network
Xu Chen | Kun Xiong | Yongfeng Zhang | Long Xia | Dawei Yin | Jimmy Xiangji Huang
2020 Volume 39 Issue 1

doi dblp
Approximate Nearest Neighbor Search and Lightweight Dense Vector Reranking in Multi-Stage Retrieval Architectures
Zhengkai Tu | Wei Yang | Zihang Fu | Yuqing Xie | Luchen Tan | Kun Xiong | Ming Li | Jimmy Lin
ICTIR '20: The 2020 ACM SIGIR International Conference on the Theory of Information Retrieval, Virtual Event, Norway, September 14-17, 2020

doi dblp
Distant Supervision for Multi-Stage Fine-Tuning in Retrieval-Based Question Answering
Yuqing Xie | Wei Yang | Luchen Tan | Kun Xiong | Nicholas Jing Yuan | Baoxing Huai | Ming Li | Jimmy Lin
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2016

pdf dblp
UWNLP at the NTCIR-12 Short Text Conversation Task
Anqi Cui | Guangyu Feng | Borui Ye | Kun Xiong | Xing Yi Liu | Ming Li
Proceedings of the 12th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 7-10, 2016

2015

doi dblp
Question Classification by Approximating Semantics
Guangyu Feng | Kun Xiong | Yang Tang | Anqi Cui | Jing Bai | Hang Li | Qiang Yang | Ming Li
Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web Companion, WWW 2015, Florence, Italy, May 18-22, 2015 - Companion Volume