Lei Hou


2022

doi dblp
CStory: A Chinese Large-scale News Storyline Dataset
Kaijie Shi | Xiaozhi Wang | Jifan Yu | Lei Hou | Juanzi Li | Jingtong Wu | Dingyu Yong | Jinghui Xiao | Qun Liu
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Interactive Contrastive Learning for Self-Supervised Entity Alignment
Kaisheng Zeng | Zhenhao Dong | Lei Hou | Yixin Cao | Minghao Hu | Jifan Yu | Xin Lv | Lei Cao | Xin Wang | Haozhuang Liu | Yi Huang | Junlan Feng | Jing Wan | Juanzi Li | Ling Feng
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
MOOCCubeX: A Large Knowledge-centered Repository for Adaptive Learning in MOOCs
Jifan Yu | Yuquan Wang | Qingyang Zhong | Gan Luo | Yiming Mao | Kai Sun | Wenzheng Feng | Wei Xu | Shulin Cao | Kaisheng Zeng | Zijun Yao | Lei Hou | Yankai Lin | Peng Li | Jie Zhou | Bin Xu | Juanzi Li | Jie Tang | Maosong Sun
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Iterative Strict Density-Based Clustering for News Stream
Kaijie Shi | Jiaxin Shi | Yu Zhou | Lei Hou | Juanzi Li
Information Retrieval - 27th China Conference, CCIR 2021, Dalian, China, October 29-31, 2021, Proceedings

2017

doi dblp
Learning to Align Comments to News Topics
Lei Hou | Juanzi Li | Xiaoli Li | Jie Tang | Xiaofei Guo
2017 Volume 36 Issue 1