Lianli Gao


2020

doi dblp
A framework for image dark data assessment
Ke Zhou | Yangtao Wang | Yu Liu | Yujuan Yang | Yifei Liu | Guoliang Li | Lianli Gao | Zhili Xiao
2020 Volume 23 Issue 3

doi dblp
Correlated Features Synthesis and Alignment for Zero-shot Cross-modal Retrieval
Xing Xu | Kaiyi Lin | Huimin Lu | Lianli Gao | Heng Tao Shen
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
3D Self-Attention for Unsupervised Video Quantization
Jingkuan Song | Ruimin Lang | Xiaosu Zhu | Xing Xu | Lianli Gao | Heng Tao Shen
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

2019

doi dblp
Exploiting long-term temporal dynamics for video captioning
Yuyu Guo | Jingqiu Zhang | Lianli Gao
2019 Volume 22 Issue 2

doi dblp
Deep adversarial metric learning for cross-modal retrieval
Xing Xu | Li He | Huimin Lu | Lianli Gao | Yanli Ji
2019 Volume 22 Issue 2

doi dblp
Residual attention-based LSTM for video captioning
Xiangpeng Li | Zhilong Zhou | Lijiang Chen | Lianli Gao
2019 Volume 22 Issue 2

2017

doi dblp
Processing Long Queries Against Short Text: Top-k Advertisement Matching in News Stream Applications
Dongxiang Zhang | Yuchen Li | Ju Fan | Lianli Gao | Fumin Shen | Heng Tao Shen
2017 Volume 35 Issue 3

doi dblp
Movie Fill in the Blank with Adaptive Temporal Attention and Description Update
Jie Chen | Jie Shao | Fumin Shen | Chengkun He | Lianli Gao | Heng Tao Shen
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

2016

doi dblp
Feature aggregating hashing for image copy detection
Lingyu Yan | Fuhao Zou | Rui Guo | Lianli Gao | Ke Zhou | Chunzhi Wang
2016 Volume 19 Issue 2

2015

doi dblp
Zero-shot Image Categorization by Image Correlation Exploration
Lianli Gao | Jingkuan Song | Junming Shao | Xiaofeng Zhu | Heng Tao Shen
Proceedings of the 5th ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, Shanghai, China, June 23-26, 2015