Lin Liu


2021

doi dblp
Heterogeneous Attention Network for Effective and Efficient Cross-modal Retrieval
Tan Yu | Yi Yang | Yi Li | Lin Liu | Hongliang Fei | Ping Li
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
CHASE: Commonsense-Enriched Advertising on Search Engine with Explicit Knowledge
Chao Zhang | Jingbo Zhou | Xiaoling Zang | Qing Xu | Liang Yin | Xiang He | Lin Liu | Haoyi Xiong | Dejing Dou
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Multi-modal Dictionary BERT for Cross-modal Video Search in Baidu Advertising
Tan Yu | Yi Yang | Yi Li | Lin Liu | Mingming Sun | Ping Li
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Efficient Learning to Learn a Robust CTR Model for Web-scale Online Sponsored Search Advertising
Xin Wang | Peng Yang | Shaopeng Chen | Lin Liu | Lian Zhao | Jiacheng Guo | Mingming Sun | Ping Li
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Sequential Search with Off-Policy Reinforcement Learning
Dadong Miao | Yanan Wang | Guoyu Tang | Lin Liu | Sulong Xu | Bo Long | Yun Xiao | Lingfei Wu | Yunjiang Jiang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Rectifying Pseudo Labels: Iterative Feature Clustering for Graph Representation Learning
Zhihui Hu | Guang Kou | Haoyu Zhang | Na Li | Ke Yang | Lin Liu
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021