Lingfei Wu


2023

doi dblp
Meta Policy Learning for Cold-Start Conversational Recommendation
Zhendong Chu | Hongning Wang | Yun Xiao | Bo Long | Lingfei Wu
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
Heterogeneous Global Graph Neural Networks for Personalized Session-based Recommendation
Yitong Pang | Lingfei Wu | Qi Shen | Yiming Zhang | Zhihua Wei | Fangli Xu | Ethan Chang | Bo Long | Jian Pei
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Applied Machine Learning Methods for Time Series Forecasting
Linsey Pang | Wei Liu | Lingfei Wu | Kexin Xie | Stephen Guo | Raghav Chalapathy | Musen Wen
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Multiple Choice Questions based Multi-Interest Policy Learning for Conversational Recommendation
Yiming Zhang | Lingfei Wu | Qi Shen | Yitong Pang | Zhihua Wei | Fangli Xu | Bo Long | Jian Pei
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Compact Graph Structure Learning via Mutual Information Compression
Nian Liu | Xiao Wang | Lingfei Wu | Yu Chen | Xiaojie Guo | Chuan Shi
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Accepted Tutorials at The Web Conference 2022
Riccardo Tommasini | Senjuti Basu Roy | Xuan Wang | Hongwei Wang | Heng Ji | Jiawei Han | Preslav Nakov | Giovanni Da San Martino | Firoj Alam | Markus Schedl | Elisabeth Lex | Akash Bharadwaj | Graham Cormode | Milan Dojchinovski | Jan Forberg | Johannes Frey | Pieter Bonte | Marco Balduini | Matteo Belcao | Emanuele Della Valle | Junliang Yu | Hongzhi Yin | Tong Chen | Haochen Liu | Yiqi Wang | Wenqi Fan | Xiaorui Liu | Jamell Dacon | Lingjuan Lye | Jiliang Tang | Aristides Gionis | Stefan Neumann | Bruno Ordozgoiti | Simon Razniewski | Hiba Arnaout | Shrestha Ghosh | Fabian M. Suchanek | Lingfei Wu | Yu Chen | Yunyao Li | Bang Liu | Filip Ilievski | Daniel Garijo | Hans Chalupsky | Pedro A. Szekely | Ilias Kanellos | Dimitris Sacharidis | Thanasis Vergoulis | Nurendra Choudhary | Nikhil Rao | Karthik Subbian | Srinivasan H. Sengamedu | Chandan K. Reddy | Friedhelm Victor | Bernhard Haslhofer | George Katsogiannis-Meimarakis | Georgia Koutrika | Shengmin Jin | Danai Koutra | Reza Zafarani | Yulia Tsvetkov | Vidhisha Balachandran | Sachin Kumar | Xiangyu Zhao | Bo Chen | Huifeng Guo | Yejing Wang | Ruiming Tang | Yang Zhang | Wenjie Wang | Peng Wu | Fuli Feng | Xiangnan He
Companion of The Web Conference 2022, Virtual Event / Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Deep Learning on Graphs for Natural Language Processing
Lingfei Wu | Yu Chen | Heng Ji | Bang Liu
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Sequential Search with Off-Policy Reinforcement Learning
Dadong Miao | Yanan Wang | Guoyu Tang | Lin Liu | Sulong Xu | Bo Long | Yun Xiao | Lingfei Wu | Yunjiang Jiang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2019

doi dblp
Multi-stage Deep Classifier Cascades for Open World Recognition
Xiaojie Guo | Amir Alipour-Fanid | Lingfei Wu | Hemant Purohit | Xiang Chen | Kai Zeng | Liang Zhao
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

Search
Co-authors
Venues