Meng Qu


2022

doi dblp
KGNN: Harnessing Kernel-based Networks for Semi-supervised Graph Classification
Wei Ju | Junwei Yang | Meng Qu | Weiping Song | Jianhao Shen | Ming Zhang
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

2019

doi dblp
GraphVite: A High-Performance CPU-GPU Hybrid System for Node Embedding
Zhaocheng Zhu | Shizhen Xu | Jian Tang | Meng Qu
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

doi dblp
Learning Dual Retrieval Module for Semi-supervised Relation Extraction
Hongtao Lin | Jun Yan | Meng Qu | Xiang Ren
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
Weakly-supervised Relation Extraction by Pattern-enhanced Embedding Learning
Meng Qu | Xiang Ren | Yu Zhang | Jiawei Han
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018

doi dblp
Curriculum Learning for Heterogeneous Star Network Embedding via Deep Reinforcement Learning
Meng Qu | Jian Tang | Jiawei Han
Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2018, Marina Del Rey, CA, USA, February 5-9, 2018

2017

doi dblp
CoType: Joint Extraction of Typed Entities and Relations with Knowledge Bases
Xiang Ren | Zeqiu Wu | Wenqi He | Meng Qu | Clare R. Voss | Heng Ji | Tarek F. Abdelzaher | Jiawei Han
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web, WWW 2017, Perth, Australia, April 3-7, 2017

doi dblp
An Attention-based Collaboration Framework for Multi-View Network Representation Learning
Meng Qu | Jian Tang | Jingbo Shang | Xiang Ren | Ming Zhang | Jiawei Han
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

2015

doi dblp
LINE: Large-scale Information Network Embedding
Jian Tang | Meng Qu | Mingzhe Wang | Ming Zhang | Jun Yan | Qiaozhu Mei
Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web, WWW 2015, Florence, Italy, May 18-22, 2015