Pengfei Wang


2014

doi dblp
Modeling Retail Transaction Data for Personalized Shopping Recommendation
Pengfei Wang | Jiafeng Guo | Yanyan Lan
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2014, Shanghai, China, November 3-7, 2014

2015

doi dblp
Learning Hierarchical Representation Model for NextBasket Recommendation
Pengfei Wang | Jiafeng Guo | Yanyan Lan | Jun Xu | Shengxian Wan | Xueqi Cheng
Proceedings of the 38th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Santiago, Chile, August 9-13, 2015

2016

doi dblp
Your Cart tells You: Inferring Demographic Attributes from Purchase Data
Pengfei Wang | Jiafeng Guo | Yanyan Lan | Jun Xu | Xueqi Cheng
Proceedings of the Ninth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, San Francisco, CA, USA, February 22-25, 2016

doi dblp
HLBPR: A Hybrid Local Bayesian Personal Ranking Method
Xu Chen | Pengfei Wang | Zheng Qin | Yongfeng Zhang
Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web, WWW 2016, Montreal, Canada, April 11-15, 2016, Companion Volume

doi dblp
Multi-task Representation Learning for Demographic Prediction
Pengfei Wang | Jiafeng Guo | Yanyan Lan | Jun Xu | Xueqi Cheng
Advances in Information Retrieval - 38th European Conference on IR Research, ECIR 2016, Padua, Italy, March 20-23, 2016. Proceedings

doi dblp
Factorizing Sequential and Historical Purchase Data for Basket Recommendation
Pengfei Wang | Jiafeng Guo | Yanyan Lan | Jun Xu | Xueqi Cheng
Information Retrieval Technology - 12th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2016, Beijing, China, November 30 - December 2, 2016, Proceedings

2018

doi dblp
Modeling Dynamic Pairwise Attention for Crime Classification over Legal Articles
Pengfei Wang | Ze Yang | Shuzi Niu | Yongfeng Zhang | Lei Zhang | Shaozhang Niu
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

2019

doi dblp
Hierarchical Matching Network for Crime Classification
Pengfei Wang | Yu Fan | Shuzi Niu | Ze Yang | Yongfeng Zhang | Jiafeng Guo
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

2020

doi dblp
KERL: A Knowledge-Guided Reinforcement Learning Model for Sequential Recommendation
Pengfei Wang | Yu Fan | Long Xia | Wayne Xin Zhao | Shaozhang Niu | Jimmy Huang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

2021

doi dblp
RecBole: Towards a Unified, Comprehensive and Efficient Framework for Recommendation Algorithms
Wayne Xin Zhao | Shanlei Mu | Yupeng Hou | Zihan Lin | Yushuo Chen | Xingyu Pan | Kaiyuan Li | Yujie Lu | Hui Wang | Changxin Tian | Yingqian Min | Zhichao Feng | Xinyan Fan | Xu Chen | Pengfei Wang | Wendi Ji | Yaliang Li | Xiaoling Wang | Ji-Rong Wen
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021