Pengfei Wang


2022

doi dblp
Multi-Agent RL-based Information Selection Model for Sequential Recommendation
Kaiyuan Li | Pengfei Wang | Chenliang Li
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
A Multi-Interest Evolution Story: Applying Psychology in Query-based Recommendation for Inferring Customer Intention
Yuqi Qin | Pengfei Wang | Biyu Ma | Zhe Zhang
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Modality Matches Modality: Pretraining Modality-Disentangled Item Representations for Recommendation
Teng-Yue Han | Pengfei Wang | Shaozhang Niu | Chenliang Li
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
The World is Binary: Contrastive Learning for Denoising Next Basket Recommendation
Yuqi Qin | Pengfei Wang | Chenliang Li
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Joint Knowledge Pruning and Recurrent Graph Convolution for News Recommendation
Yu Tian | Yuhao Yang | Xudong Ren | Pengfei Wang | Fangzhao Wu | Qian Wang | Chenliang Li
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
RecBole: Towards a Unified, Comprehensive and Efficient Framework for Recommendation Algorithms
Wayne Xin Zhao | Shanlei Mu | Yupeng Hou | Zihan Lin | Yushuo Chen | Xingyu Pan | Kaiyuan Li | Yujie Lu | Hui Wang | Changxin Tian | Yingqian Min | Zhichao Feng | Xinyan Fan | Xu Chen | Pengfei Wang | Wendi Ji | Yaliang Li | Xiaoling Wang | Ji-Rong Wen
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
KERL: A Knowledge-Guided Reinforcement Learning Model for Sequential Recommendation
Pengfei Wang | Yu Fan | Long Xia | Wayne Xin Zhao | Shaozhang Niu | Jimmy X. Huang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Revisiting Alternative Experimental Settings for Evaluating Top-N Item Recommendation Algorithms
Wayne Xin Zhao | Junhua Chen | Pengfei Wang | Qi Gu | Ji-Rong Wen
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Leveraging Label Semantics and Correlations for Judgment Prediction
Yu Fan | Lei Zhang | Pengfei Wang
Information Retrieval - 26th China Conference, CCIR 2020, Xi'an, China, August 14-16, 2020, Proceedings

2019

doi dblp
Hierarchical Matching Network for Crime Classification
Pengfei Wang | Yu Fan | Shuzi Niu | Ze Yang | Yongfeng Zhang | Jiafeng Guo
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

2018

doi dblp
Modeling Dynamic Pairwise Attention for Crime Classification over Legal Articles
Pengfei Wang | Ze Yang | Shuzi Niu | Yongfeng Zhang | Lei Zhang | Shaozhang Niu
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

2016

doi dblp
Your Cart tells You: Inferring Demographic Attributes from Purchase Data
Pengfei Wang | Jiafeng Guo | Yanyan Lan | Jun Xu | Xueqi Cheng
Proceedings of the Ninth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, San Francisco, CA, USA, February 22-25, 2016

doi dblp
Factorizing Sequential and Historical Purchase Data for Basket Recommendation
Pengfei Wang | Jiafeng Guo | Yanyan Lan | Jun Xu | Xueqi Cheng
Information Retrieval Technology - 12th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2016, Beijing, China, November 30 - December 2, 2016, Proceedings

doi dblp
HLBPR: A Hybrid Local Bayesian Personal Ranking Method
Xu Chen | Pengfei Wang | Zheng Qin | Yongfeng Zhang
Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web, WWW 2016, Montreal, Canada, April 11-15, 2016, Companion Volume

doi dblp
Multi-task Representation Learning for Demographic Prediction
Pengfei Wang | Jiafeng Guo | Yanyan Lan | Jun Xu | Xueqi Cheng
Advances in Information Retrieval - 38th European Conference on IR Research, ECIR 2016, Padua, Italy, March 20-23, 2016. Proceedings

2015

doi dblp
Learning Hierarchical Representation Model for NextBasket Recommendation
Pengfei Wang | Jiafeng Guo | Yanyan Lan | Jun Xu | Shengxian Wan | Xueqi Cheng
Proceedings of the 38th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Santiago, Chile, August 9-13, 2015

2014

doi dblp
Modeling Retail Transaction Data for Personalized Shopping Recommendation
Pengfei Wang | Jiafeng Guo | Yanyan Lan
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2014, Shanghai, China, November 3-7, 2014