Pengjie Wang


2022

doi dblp
Joint Optimization of Ad Ranking and Creative Selection
Kaiyi Lin | Xiang Zhang | Feng Li | Pengjie Wang | Qingqing Long | Hongbo Deng | Jian Xu | Bo Zheng
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Asymptotically Unbiased Estimation for Delayed Feedback Modeling via Label Correction
Yu Chen | Jiaqi Jin | Hui Zhao | Pengjie Wang | Guojun Liu | Jian Xu | Bo Zheng
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Explicit Semantic Cross Feature Learning via Pre-trained Graph Neural Networks for CTR Prediction
Feng Li | Bencheng Yan | Qingqing Long | Pengjie Wang | Wei Lin | Jian Xu | Bo Zheng
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Towards a Better Tradeoff between Effectiveness and Efficiency in Pre-Ranking: A Learnable Feature Selection based Approach
Xu Ma | Pengjie Wang | Hui Zhao | Shaoguo Liu | Chuhan Zhao | Wei Lin | Kuang-Chih Lee | Jian Xu | Bo Zheng
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Learning Effective and Efficient Embedding via an Adaptively-Masked Twins-based Layer
Bencheng Yan | Pengjie Wang | Kai Zhang | Wei Lin | Kuang-Chih Lee | Jian Xu | Bo Zheng
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Binary Code based Hash Embedding for Web-scale Applications
Bencheng Yan | Pengjie Wang | Jinquan Liu | Wei Lin | Kuang-Chih Lee | Jian Xu | Bo Zheng
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2019

doi dblp
Graph Intention Network for Click-through Rate Prediction in Sponsored Search
Feng Li | Zhenrui Chen | Pengjie Wang | Yi Ren | Di Zhang | Xiaoyu Zhu
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019