Quan Fang


2021

doi dblp
Global Relation-Aware Attention Network for Image-Text Retrieval
Jie Cao | Shengsheng Qian | Huaiwen Zhang | Quan Fang | Changsheng Xu
ICMR '21: International Conference on Multimedia Retrieval, Taipei, Taiwan, August 21-24, 2021

doi dblp
Hierarchical Multi-modal Contextual Attention Network for Fake News Detection
Shengsheng Qian | Jinguang Wang | Jun Hu | Quan Fang | Changsheng Xu
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

2020

doi dblp
Knowledge-aware Attentive Wasserstein Adversarial Dialogue Response Generation
Yingying Zhang | Quan Fang | Shengsheng Qian | Changsheng Xu
2020 Volume 11 Issue 4

doi dblp
Fake News Detection via Knowledge-driven Multimodal Graph Convolutional Networks
Youze Wang | Shengsheng Qian | Jun Hu | Quan Fang | Changsheng Xu
Proceedings of the 2020 on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2020, Dublin, Ireland, June 8-11, 2020

doi dblp
GAEAT: Graph Auto-Encoder Attention Networks for Knowledge Graph Completion
Yanfei Han | Quan Fang | Jun Hu | Shengsheng Qian | Changsheng Xu
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2017

doi dblp
Exploiting Social-Mobile Information for Location Visualization
Jitao Sang | Quan Fang | Changsheng Xu
2017 Volume 8 Issue 3

2016

doi dblp
STCAPLRS: A Spatial-Temporal Context-Aware Personalized Location Recommendation System
Quan Fang | Changsheng Xu | M. Shamim Hossain | Ghulam Muhammad
2016 Volume 7 Issue 4