Ruoyuan Gao


2022

doi dblp
FAIR: Fairness-aware information retrieval evaluation
Ruoyuan Gao | Yingqiang Ge | Chirag Shah
2022 Volume 73 Issue 10

2021

doi dblp
Toward a fairer information retrieval system
Ruoyuan Gao
2021 Volume 55 Issue 1

doi dblp
Towards Long-term Fairness in Recommendation
Yingqiang Ge | Shuchang Liu | Ruoyuan Gao | Yikun Xian | Yunqi Li | Xiangyu Zhao | Changhua Pei | Fei Sun | Junfeng Ge | Wenwu Ou | Yongfeng Zhang
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
Addressing Bias and Fairness in Search Systems
Ruoyuan Gao | Chirag Shah
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

2020

doi dblp
Toward creating a fairer ranking in search engine results
Ruoyuan Gao | Chirag Shah
2020 Volume 57 Issue 1

pdf dblp
University of Washington at TREC 2020 Fairness Ranking Track
Yunhe Feng | Daniel Saelid | Ke Li | Chirag Shah | Ruoyuan Gao
Proceedings of the Twenty-Ninth Text REtrieval Conference, TREC 2020, Virtual Event [Gaithersburg, Maryland, USA], November 16-20, 2020

doi dblp
Fairness-Aware Explainable Recommendation over Knowledge Graphs
Zuohui Fu | Yikun Xian | Ruoyuan Gao | Jieyu Zhao | Qiaoying Huang | Yingqiang Ge | Shuyuan Xu | Shijie Geng | Chirag Shah | Yongfeng Zhang | Gerard de Melo
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

2019

doi dblp
How Fair Can We Go: Detecting the Boundaries of Fairness Optimization in Information Retrieval
Ruoyuan Gao | Chirag Shah
Proceedings of the 2019 ACM SIGIR International Conference on Theory of Information Retrieval, ICTIR 2019, Santa Clara, CA, USA, October 2-5, 2019