Shanlei Mu


2022

doi dblp
Knowledge-Guided Disentangled Representation Learning for Recommender Systems
Shanlei Mu | Yaliang Li | Wayne Xin Zhao | Siqing Li | Ji-Rong Wen
2022 Volume 40 Issue 1

doi dblp
Alleviating Spurious Correlations in Knowledge-aware Recommendations through Counterfactual Generator
Shanlei Mu | Yaliang Li | Wayne Xin Zhao | Jingyuan Wang | Bolin Ding | Ji-Rong Wen
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
RecBole 2.0: Towards a More Up-to-Date Recommendation Library
Wayne Xin Zhao | Yupeng Hou | Xingyu Pan | Chen Yang | Zeyu Zhang | Zihan Lin | Jingsen Zhang | Shuqing Bian | Jiakai Tang | Wenqi Sun | Yushuo Chen | Lanling Xu | Gaowei Zhang | Zhen Tian | Changxin Tian | Shanlei Mu | Xinyan Fan | Xu Chen | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
ID-Agnostic User Behavior Pre-training for Sequential Recommendation
Shanlei Mu | Yupeng Hou | Wayne Xin Zhao | Yaliang Li | Bolin Ding
Information Retrieval - 28th China Conference, CCIR 2022, Chongqing, China, September 16-18, 2022, Revised Selected Papers

2021

doi dblp
RecBole: Towards a Unified, Comprehensive and Efficient Framework for Recommendation Algorithms
Wayne Xin Zhao | Shanlei Mu | Yupeng Hou | Zihan Lin | Yushuo Chen | Xingyu Pan | Kaiyuan Li | Yujie Lu | Hui Wang | Changxin Tian | Yingqian Min | Zhichao Feng | Xinyan Fan | Xu Chen | Pengfei Wang | Wendi Ji | Yaliang Li | Xiaoling Wang | Ji-Rong Wen
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021