Shuang Yang


2020

doi dblp
Solving Billion-Scale Knapsack Problems
Xingwen Zhang | Feng Qi | Zhigang Hua | Shuang Yang
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Uncovering Insurance Fraud Conspiracy with Network Learning
Chen Liang | Ziqi Liu | Bin Liu | Jun Zhou | Xiaolong Li | Shuang Yang | Yuan Qi
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Graph Representation Learning for Merchant Incentive Optimization in Mobile Payment Marketing
Ziqi Liu | Dong Wang | Qianyu Yu | Zhiqiang Zhang | Yue Shen | Jian Ma | Wenliang Zhong | Jinjie Gu | Jun Zhou | Shuang Yang | Yuan Qi
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Model-based Constrained MDP for Budget Allocation in Sequential Incentive Marketing
Shuai Xiao | Le Guo | Zaifan Jiang | Lei Lv | Yuanbo Chen | Jun Zhu | Shuang Yang
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2017

doi dblp
Introduction to Special Issue on Social Media Processing (TIST-SMP)
Ronald Burt | Jie Tang | Michalis Vazirgiannis | Shuang Yang
2017 Volume 8 Issue 6

2011

pdf dblp
WUST EN-CS Crosslink System at NTCIR-9 CLLD Task
Maofu Liu | Le Kang | Shuang Yang | Hong Zhang
Proceedings of the 9th NTCIR Workshop Meeting on Evaluation of Information Access Technologies: Information Retrieval, Question Answering and Cross-Lingual Information Access, NTCIR-9, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 6-9, 2011