Shuqing Bian


2022

doi dblp
RecBole 2.0: Towards a More Up-to-Date Recommendation Library
Wayne Xin Zhao | Yupeng Hou | Xingyu Pan | Chen Yang | Zeyu Zhang | Zihan Lin | Jingsen Zhang | Shuqing Bian | Jiakai Tang | Wenqi Sun | Yushuo Chen | Lanling Xu | Gaowei Zhang | Zhen Tian | Changxin Tian | Shanlei Mu | Xinyan Fan | Xu Chen | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
A Relevant and Diverse Retrieval-enhanced Data Augmentation Framework for Sequential Recommendation
Shuqing Bian | Wayne Xin Zhao | Jinpeng Wang | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Temporal Contrastive Pre-Training for Sequential Recommendation
Changxin Tian | Zihan Lin | Shuqing Bian | Jinpeng Wang | Wayne Xin Zhao
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
Contrastive Curriculum Learning for Sequential User Behavior Modeling via Data Augmentation
Shuqing Bian | Wayne Xin Zhao | Kun Zhou | Jing Cai | Yancheng He | Cunxiang Yin | Ji-Rong Wen
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
A Novel Macro-Micro Fusion Network for User Representation Learning on Mobile Apps
Shuqing Bian | Wayne Xin Zhao | Kun Zhou | Xu Chen | Jing Cai | Yancheng He | Xingji Luo | Ji-Rong Wen
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Learning to Match Jobs with Resumes from Sparse Interaction Data using Multi-View Co-Teaching Network
Shuqing Bian | Xu Chen | Wayne Xin Zhao | Kun Zhou | Yupeng Hou | Yang Song | Tao Zhang | Ji-Rong Wen
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020