Wei Guo


2022

doi dblp
Multi-Behavior Sequential Transformer Recommender
Enming Yuan | Wei Guo | Zhicheng He | Huifeng Guo | Chengkai Liu | Ruiming Tang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
IntTower: The Next Generation of Two-Tower Model for Pre-Ranking System
Xiangyang Li | Bo Chen | Huifeng Guo | Jingjie Li | Chenxu Zhu | Xiang Long | Sujian Li | Yichao Wang | Wei Guo | Longxia Mao | Jinxing Liu | Zhenhua Dong | Ruiming Tang
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Numerical Feature Representation with Hybrid N-ary Encoding
Bo Chen | Huifeng Guo | Weiwen Liu | Yue Ding | Yunzhe Li | Wei Guo | Yichao Wang | Zhicheng He | Ruiming Tang | Rui Zhang
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Disentangling Past-Future Modeling in Sequential Recommendation via Dual Networks
Hengyu Zhang | Enming Yuan | Wei Guo | Zhicheng He | Jiarui Qin | Huifeng Guo | Bo Chen | Xiu Li | Ruiming Tang
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Cross Pairwise Ranking for Unbiased Item Recommendation
Qi Wan | Xiangnan He | Xiang Wang | Jiancan Wu | Wei Guo | Ruiming Tang
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
ScaleFreeCTR: MixCache-based Distributed Training System for CTR Models with Huge Embedding Table
Huifeng Guo | Wei Guo | Yong Gao | Ruiming Tang | Xiuqiang He | Wenzhi Liu
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Enhancing Explicit and Implicit Feature Interactions via Information Sharing for Parallel Deep CTR Models
Bo Chen | Yichao Wang | Zhirong Liu | Ruiming Tang | Wei Guo | Hongkun Zheng | Weiwei Yao | Muyu Zhang | Xiuqiang He
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Towards distributed node similarity search on graphs
Tianming Zhang | Yunjun Gao | Baihua Zheng | Lu Chen | Shiting Wen | Wei Guo
2020 Volume 23 Issue 6

doi dblp
Multi-Branch Convolutional Network for Context-Aware Recommendation
Wei Guo | Can Zhang | Huifeng Guo | Ruiming Tang | Xiuqiang He
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
TGCN: Tag Graph Convolutional Network for Tag-Aware Recommendation
Bo Chen | Wei Guo | Ruiming Tang | Xin Xin | Yue Ding | Xiuqiang He | Dong Wang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Dual-attentional Factorization-Machines based Neural Network for User Response Prediction
Feng Liu | Wei Guo | Huifeng Guo | Ruiming Tang | Yunming Ye | Xiuqiang He
Companion of The 2020 Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

doi dblp
A Category-Aware Deep Model for Successive POI Recommendation on Sparse Check-in Data
Fuqiang Yu | Lizhen Cui | Wei Guo | Xudong Lu | Qingzhong Li | Hua Lu
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Order-aware Embedding Neural Network for CTR Prediction
Wei Guo | Ruiming Tang | Huifeng Guo | Jianhua Han | Wen Yang | Yuzhou Zhang
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

2008

pdf dblp
DUTIR at TREC 2008 Blog Track
Jianmei Chen | Wei Guo | Fengming Pan | Fuyang Chang | Rui Song | Hongfei Lin
Proceedings of The Seventeenth Text REtrieval Conference, TREC 2008, Gaithersburg, Maryland, USA, November 18-21, 2008