Wei Liu


2007

pdf dblp
Experiments in TREC 2007 Blog Opinion Task at CAS-ICT
Xiangwen Liao | Donglin Cao | Yu Wang | Wei Liu | Songbo Tan | Hongbo Xu | Xueqi Cheng
Proceedings of The Sixteenth Text REtrieval Conference, TREC 2007, Gaithersburg, Maryland, USA, November 5-9, 2007

2009

doi dblp
Acronym extraction and disambiguation in large-scale organizational web pages
Shicong Feng | Yuhong Xiong | Conglei Yao | Liwei Zheng | Wei Liu
Proceedings of the 18th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2009, Hong Kong, China, November 2-6, 2009

2014

doi dblp
PAAP: prefetch-aware admission policies for query results cache in web search engines
Hongyuan Ma | Wei Liu | Bingjie Wei | Liang Shi | Xiuguo Bao | Lihong Wang | Bin Wang
The 37th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR '14, Gold Coast , QLD, Australia - July 06 - 11, 2014

2016

doi dblp
Retweeting Behavior Prediction Based on One-Class Collaborative Filtering in Social Networks
Bo Jiang | Jiguang Liang | Ying Sha | Rui Li | Wei Liu | Hongyuan Ma | Lihong Wang
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2016, Pisa, Italy, July 17-21, 2016

2019

doi dblp
From Text to Sound: A Preliminary Study on Retrieving Sound Effects to Radio Stories
Songwei Ge | Curtis Xuan | Ruihua Song | Chao Zou | Wei Liu | Jin Zhou
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

pdf dblp
CIST@CLSciSumm-19: Automatic Scientific Paper Summarization with Citances and Facets
Lei Li | Yingqi Zhu | Yang Xie | Zuying Huang | Wei Liu | Xingyuan Li | Yinan Liu
Proceedings of the 4th Joint Workshop on Bibliometric-enhanced Information Retrieval and Natural Language Processing for Digital Libraries (BIRNDL 2019) co-located with the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2019), Paris, France, July 25, 2019

2020

doi dblp
Knowledge Graph Embedding Preserving Soft Logical Regularity
Shu Guo | Lin Li | Zhen Hui | Lingshuai Meng | Bingnan Ma | Wei Liu | Lihong Wang | Haibin Zhai | Hong Zhang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2021

doi dblp
Towards Dark Jargon Interpretation in Underground Forums
Dominic Seyler | Wei Liu | XiaoFeng Wang | ChengXiang Zhai
Advances in Information Retrieval - 43rd European Conference on IR Research, ECIR 2021, Virtual Event, March 28 - April 1, 2021, Proceedings, Part II

doi dblp
DarkJargon.net: A Platform for Understanding Underground Conversation with Latent Meaning
Dominic Seyler | Wei Liu | Yunan Zhang | XiaoFeng Wang | ChengXiang Zhai
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
A neural topic model with word vectors and entity vectors for short texts
Xiaowei Zhao | Deqing Wang | Zhengyang Zhao | Wei Liu | Chenwei Lu | Fuzhen Zhuang
2021 Volume 58 Issue 2