Wei Wang


2021

doi dblp
Attributed Collaboration Network Embedding for Academic Relationship Mining
Wei Wang | Jiaying Liu | Tao Tang | Suppawong Tuarob | Feng Xia | Zhiguo Gong | Irwin King
2021 Volume 15 Issue 1

2020

doi dblp
Scientific Collaboration Sustainability Prediction Based on H-index Reciprocity
Wei Wang | Junyang Chen | Weiwei Sun | Zhiguo Gong
Companion of The 2020 Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
CSTeller: forecasting scientific collaboration sustainability based on extreme gradient boosting
Wei Wang | Bo Xu | Jiaying Liu | Zixin Cui | Shuo Yu | Xiangjie Kong | Feng Xia
2019 Volume 22 Issue 6

2017

doi dblp
Random Walk-based Beneficial Collaborators Recommendation Exploiting Dynamic Research Interests and Academic Influence
Xiangjie Kong | Huizhen Jiang | Teshome Megersa Bekele | Wei Wang | Zhenzhen Xu
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

doi dblp
Is Scientific Collaboration Sustainability Predictable?
Wei Wang | Zixin Cui | Tong Gao | Shuo Yu | Xiangjie Kong | Feng Xia
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

doi dblp
Shifu: Deep Learning Based Advisor-advisee Relationship Mining in Scholarly Big Data
Wei Wang | Jiaying Liu | Feng Xia | Irwin King | Hanghang Tong
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

2016

doi dblp
CocaRank: A Collaboration Caliber-based Method for Finding Academic Rising Stars
Jun Zhang | Feng Xia | Wei Wang | Xiaomei Bai | Shuo Yu | Teshome Megersa Bekele | Zhong Peng
Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web, WWW 2016, Montreal, Canada, April 11-15, 2016, Companion Volume

2014

doi dblp
ACRec: a co-authorship based random walk model for academic collaboration recommendation
Jing Li | Feng Xia | Wei Wang | Zhen Chen | Nana Yaw Asabere | Huizhen Jiang
23rd International World Wide Web Conference, WWW '14, Seoul, Republic of Korea, April 7-11, 2014, Companion Volume

doi dblp
Multi-category item recommendation using neighborhood associations in trust networks
Feng Xia | Haifeng Liu | Nana Yaw Asabere | Wei Wang | Zhuo Yang
23rd International World Wide Web Conference, WWW '14, Seoul, Republic of Korea, April 7-11, 2014, Companion Volume