Wei Wu


2022

doi dblp
Graph Adaptive Semantic Transfer for Cross-domain Sentiment Classification
Kai Zhang | Qi Liu | Zhenya Huang | Mingyue Cheng | Kun Zhang | Mengdi Zhang | Wei Wu | Enhong Chen
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Personalized Abstractive Opinion Tagging
Mengxue Zhao | Yang Yang | Miao Li | Jingang Wang | Wei Wu | Pengjie Ren | Maarten de Rijke | Zhaochun Ren
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Unified Knowledge Prompt Pre-training for Customer Service Dialogues
Keqing He | Jingang Wang | Chaobo Sun | Wei Wu
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Knowledge Enhanced Multi-Interest Network for the Generation of Recommendation Candidates
Danyang Liu | Yuji Yang | Mengdi Zhang | Wei Wu | Xing Xie | Guangzhong Sun
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
Response Ranking with Multi-types of Deep Interactive Representations in Retrieval-based Dialogues
Ruijian Xu | Chongyang Tao | Jiazhan Feng | Wei Wu | Rui Yan | Dongyan Zhao
2021 Volume 39 Issue 4

doi dblp
Conditional Text Generation for Harmonious Human-Machine Interaction
Bin Guo | Hao Wang | Yasan Ding | Wei Wu | Shaoyang Hao | Yueqi Sun | Zhiwen Yu
2021 Volume 12 Issue 2

doi dblp
DisenKGAT: Knowledge Graph Embedding with Disentangled Graph Attention Network
Junkang Wu | Wentao Shi | Xuezhi Cao | Jiawei Chen | Wenqiang Lei | Fuzheng Zhang | Wei Wu | Xiangnan He
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Improving Matching Models with Hierarchical Contextualized Representations for Multi-turn Response Selection
Chongyang Tao | Wei Wu | Yansong Feng | Dongyan Zhao | Rui Yan
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

2019

doi dblp
Multi-Representation Fusion Network for Multi-Turn Response Selection in Retrieval-Based Chatbots
Chongyang Tao | Wei Wu | Can Xu | Wenpeng Hu | Dongyan Zhao | Rui Yan
Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2019, Melbourne, VIC, Australia, February 11-15, 2019

doi dblp
Deep Chit-Chat: Deep Learning for Chatbots
Wei Wu | Rui Yan
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Deep Chit-Chat: Deep Learning for Chatbots
Wei Wu | Rui Yan
Companion of The 2019 World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2017

pdf dblp
Beihang at the NTCIR-13 STC-2 Task
Dejian Yang | Yu Wu | Zhoujun Li | Wei Wu | Can Xu
The 13th NTCIR Conference, Evaluation of Information Access Technologies, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 5-8, 2017

2016

doi dblp
Learning Distributed Representations of Data in Community Question Answering for Question Retrieval
Kai Zhang | Wei Wu | Fang Wang | Ming Zhou | Zhoujun Li
Proceedings of the Ninth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, San Francisco, CA, USA, February 22-25, 2016

2014

doi dblp
Improving search relevance for short queries in community question answering
Haocheng Wu | Wei Wu | Ming Zhou | Enhong Chen | Lei Duan | Heung-Yeung Shum
Seventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2014, New York, NY, USA, February 24-28, 2014

doi dblp
Question Retrieval with High Quality Answers in Community Question Answering
Kai Zhang | Wei Wu | Haocheng Wu | Zhoujun Li | Ming Zhou
Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2014, Shanghai, China, November 3-7, 2014

2013

doi dblp
Learning query and document similarities from click-through bipartite graph with metadata
Wei Wu | Hang Li | Jun Xu
Sixth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2013, Rome, Italy, February 4-8, 2013

2011

doi dblp
A kernel approach to addressing term mismatch
Jun Xu | Wei Wu | Hang Li | Gu Xu
Proceedings of the 20th International Conference on World Wide Web, WWW 2011, Hyderabad, India, March 28 - April 1, 2011 (Companion Volume)