Wei Xu


2022

doi dblp
Sustainable food smart manufacturing technology
Binbin Wu | Bangjun Gao | Wei Xu | Hongxun Wang | Yang Yi | Premalatha R
2022 Volume 59 Issue 1

2021

doi dblp
MOOCCubeX: A Large Knowledge-centered Repository for Adaptive Learning in MOOCs
Jifan Yu | Yuquan Wang | Qingyang Zhong | Gan Luo | Yiming Mao | Kai Sun | Wenzheng Feng | Wei Xu | Shulin Cao | Kaisheng Zeng | Zijun Yao | Lei Hou | Yankai Lin | Peng Li | Jie Zhou | Bin Xu | Juanzi Li | Jie Tang | Maosong Sun
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Pre-training for Ad-hoc Retrieval: Hyperlink is Also You Need
Zhengyi Ma | Zhicheng Dou | Wei Xu | Xinyu Zhang | Hao Jiang | Zhao Cao | Ji-Rong Wen
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

pdf dblp
Importance of Data and Controllability in Neural Text Simplification
Wei Xu
Proceedings of the Working Notes of CLEF 2021 - Conference and Labs of the Evaluation Forum, Bucharest, Romania, September 21st - to - 24th, 2021

2020

doi dblp
Enrich cross-lingual entity links for online wikis via multi-modal semantic matching
Weiming Lu | Peng Wang | Xinyin Ma | Wei Xu | Chen Chen
2020 Volume 57 Issue 5

doi dblp
Modeling Heterogeneous Statistical Patterns in High-dimensional Data by Adversarial Distributions: An Unsupervised Generative Framework
Han Zhang | Wenhao Zheng | Charley Chen | Kevin Gao | Yao Hu | Ling Huang | Wei Xu
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
No Place to Hide: Catching Fraudulent Entities in Tensors
Yikun Ban | Xin Liu | Ling Huang | Yitao Duan | Xue Liu | Wei Xu
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
Do Not Pull My Data for Resale: Protecting Data Providers Using Data Retrieval Pattern Analysis
Guosai Wang | Shiyang Xiang | Yitao Duan | Ling Huang | Wei Xu
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
When Online Dating Meets Nash Social Welfare: Achieving Efficiency and Fairness
Yongzheng Jia | Xue Liu | Wei Xu
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018

2017

doi dblp
Dual Learning for Cross-domain Image Captioning
Wei Zhao | Wei Xu | Min Yang | Jianbo Ye | Zhou Zhao | Yabing Feng | Yu Qiao
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

2008

doi dblp
Fast exact maximum likelihood estimation for mixture of language model
Yi Zhang | Wei Xu
2008 Volume 44 Issue 3

2007

doi dblp
Fast exact maximum likelihood estimation for mixture of language models
Yi Zhang | Wei Xu
SIGIR 2007: Proceedings of the 30th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Amsterdam, The Netherlands, July 23-27, 2007

2006

pdf dblp
BUPT at TREC 2006: Spam Track
Zhen Yang | Wei Xu | Bo Chen | Weiran Xu | Jun Guo
Proceedings of the Fifteenth Text REtrieval Conference, TREC 2006, Gaithersburg, Maryland, USA, November 14-17, 2006

2005

doi dblp
An approach for realizing privacy-preserving web-based services
Wei Xu | R. Sekar | I. V. Ramakrishnan | V. N. Venkatakrishnan
Proceedings of the 14th international conference on World Wide Web, WWW 2005, Chiba, Japan, May 10-14, 2005 - Special interest tracks and posters