Wentian Bao


2022

doi dblp
Modeling Users' Contextualized Page-wise Feedback for Click-Through Rate Prediction in E-commerce Search
Zhifang Fan | Dan Ou | Yulong Gu | Bairan Fu | Xiang Li | Wentian Bao | Xin-Yu Dai | Xiaoyi Zeng | Tao Zhuang | Qingwen Liu
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

2021

doi dblp
Hierarchically Modeling Micro and Macro Behaviors via Multi-Task Learning for Conversion Rate Prediction
Hong Wen | Jing Zhang | Fuyu Lv | Wentian Bao | Tianyi Wang | Zulong Chen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Self-Supervised Learning on Users' Spontaneous Behaviors for Multi-Scenario Ranking in E-commerce
Yulong Gu | Wentian Bao | Dan Ou | Xiang Li | Baoliang Cui | Biyu Ma | Haikuan Huang | Qingwen Liu | Xiaoyi Zeng
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Entire Space Multi-Task Modeling via Post-Click Behavior Decomposition for Conversion Rate Prediction
Hong Wen | Jing Zhang | Yuan Wang | Fuyu Lv | Wentian Bao | Quan Lin | Keping Yang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
GMCM: Graph-based Micro-behavior Conversion Model for Post-click Conversion Rate Estimation
Wentian Bao | Hong Wen | Sha Li | Xiao-Yang Liu | Quan Lin | Keping Yang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Large-scale Causal Approaches to Debiasing Post-click Conversion Rate Estimation with Multi-task Learning
Wenhao Zhang | Wentian Bao | Xiao-Yang Liu | Keping Yang | Quan Lin | Hong Wen | Ramin Ramezani
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020