Wenwu Zhu


2012

doi dblp
Social contextual recommendation
Meng Jiang | Peng Cui | Rui Liu | Qiang Yang | Fei Wang | Wenwu Zhu | Shiqiang Yang
21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'12, Maui, HI, USA, October 29 - November 02, 2012

doi dblp
Social recommendation across multiple relational domains
Meng Jiang | Peng Cui | Fei Wang | Qiang Yang | Wenwu Zhu | Shiqiang Yang
21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'12, Maui, HI, USA, October 29 - November 02, 2012

2014

doi dblp
Emotionally Representative Image Discovery for Social Events
Yun Yang | Peng Cui | Wenwu Zhu | H. Vicky Zhao | Yuanyuan Shi | Shiqiang Yang
International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR '14, Glasgow, United Kingdom - April 01 - 04, 2014

doi dblp
Social-Sensed Image Search
Peng Cui | Shaowei Liu | Wenwu Zhu | Huan-Bo Luan | Tat-Seng Chua | Shi-Qiang Yang
2014 Volume 32 Issue 2

2017

doi dblp
Quantifying Structural Patterns of Information Cascades
Chengxi Zang | Peng Cui | Chaoming Song | Christos Faloutsos | Wenwu Zhu
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

doi dblp
ACM TIST Special Issue on Data-Driven Intelligence for Wireless Networking
Wenwu Zhu | Jean C. Walrand | Yike Guo | Zhi Wang
2017 Volume 9 Issue 1

2018

doi dblp
Joint User- and Event- Driven Stable Social Event Organization
Xin Wang | Wenwu Zhu | Chun Chen | Martin Ester
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018

doi dblp
Online Compact Convexified Factorization Machine
Xiao Lin | Wenpeng Zhang | Min Zhang | Wenwu Zhu | Jian Pei | Peilin Zhao | Junzhou Huang
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018

2019

dblp
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019