Xiangnan He


2023

doi dblp
Unbiased Knowledge Distillation for Recommendation
Gang Chen | Jiawei Chen | Fuli Feng | Sheng Zhou | Xiangnan He
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

doi dblp
Cooperative Explanations of Graph Neural Networks
Junfeng Fang | Xiang Wang | An Zhang | Zemin Liu | Xiangnan He | Tat-Seng Chua
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

doi dblp
Alleviating Structural Distribution Shift in Graph Anomaly Detection
Yuan Gao | Xiang Wang | Xiangnan He | Zhenguang Liu | Huamin Feng | Yongdong Zhang
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
Graph Technologies for User Modeling and Recommendation: Introduction to the Special Issue - Part 1
Xiangnan He | Zhaochun Ren | Emine Yilmaz | Marc Najork | Tat-Seng Chua
2022 Volume 40 Issue 2

doi dblp
Introduction to the Special Section on Graph Technologies for User Modeling and Recommendation, Part 2
Xiangnan He | Zhaochun Ren | Emine Yilmaz | Marc Najork | Tat-Seng Chua
2022 Volume 40 Issue 3

doi dblp
Graph Neural Networks for Recommender System
Chen Gao | Xiang Wang | Xiangnan He | Yong Li
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Self-Supervised Learning for Recommender System
Chao Huang | Xiang Wang | Xiangnan He | Dawei Yin
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Interpolative Distillation for Unifying Biased and Debiased Recommendation
Sihao Ding | Fuli Feng | Xiangnan He | Jinqiu Jin | Wenjie Wang | Yong Liao | Yongdong Zhang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Self-Supervised Learning for Recommendation
Chao Huang | Lianghao Xia | Xiang Wang | Xiangnan He | Dawei Yin
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
KuaiRand: An Unbiased Sequential Recommendation Dataset with Randomly Exposed Videos
Chongming Gao | Shijun Li | Yuan Zhang | Jiawei Chen | Biao Li | Wenqiang Lei | Peng Jiang | Xiangnan He
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
KuaiRec: A Fully-observed Dataset and Insights for Evaluating Recommender Systems
Chongming Gao | Shijun Li | Wenqiang Lei | Jiawei Chen | Biao Li | Peng Jiang | Xiangnan He | Jiaxin Mao | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Causal Representation Learning for Out-of-Distribution Recommendation
Wenjie Wang | Xinyu Lin | Fuli Feng | Xiangnan He | Min Lin | Tat-Seng Chua
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Cross Pairwise Ranking for Unbiased Item Recommendation
Qi Wan | Xiangnan He | Xiang Wang | Jiancan Wu | Wei Guo | Ruiming Tang
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Learning Robust Recommenders through Cross-Model Agreement
Yu Wang | Xin Xin | Zaiqiao Meng | Joemon M. Jose | Fuli Feng | Xiangnan He
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
IHGNN: Interactive Hypergraph Neural Network for Personalized Product Search
Dian Cheng | Jiawei Chen | Wenjun Peng | Wenqin Ye | Fuyu Lv | Tao Zhuang | Xiaoyi Zeng | Xiangnan He
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Accepted Tutorials at The Web Conference 2022
Riccardo Tommasini | Senjuti Basu Roy | Xuan Wang | Hongwei Wang | Heng Ji | Jiawei Han | Preslav Nakov | Giovanni Da San Martino | Firoj Alam | Markus Schedl | Elisabeth Lex | Akash Bharadwaj | Graham Cormode | Milan Dojchinovski | Jan Forberg | Johannes Frey | Pieter Bonte | Marco Balduini | Matteo Belcao | Emanuele Della Valle | Junliang Yu | Hongzhi Yin | Tong Chen | Haochen Liu | Yiqi Wang | Wenqi Fan | Xiaorui Liu | Jamell Dacon | Lingjuan Lye | Jiliang Tang | Aristides Gionis | Stefan Neumann | Bruno Ordozgoiti | Simon Razniewski | Hiba Arnaout | Shrestha Ghosh | Fabian M. Suchanek | Lingfei Wu | Yu Chen | Yunyao Li | Bang Liu | Filip Ilievski | Daniel Garijo | Hans Chalupsky | Pedro A. Szekely | Ilias Kanellos | Dimitris Sacharidis | Thanasis Vergoulis | Nurendra Choudhary | Nikhil Rao | Karthik Subbian | Srinivasan H. Sengamedu | Chandan K. Reddy | Friedhelm Victor | Bernhard Haslhofer | George Katsogiannis-Meimarakis | Georgia Koutrika | Shengmin Jin | Danai Koutra | Reza Zafarani | Yulia Tsvetkov | Vidhisha Balachandran | Sachin Kumar | Xiangyu Zhao | Bo Chen | Huifeng Guo | Yejing Wang | Ruiming Tang | Yang Zhang | Wenjie Wang | Peng Wu | Fuli Feng | Xiangnan He
Companion of The Web Conference 2022, Virtual Event / Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
CoSam: An Efficient Collaborative Adaptive Sampler for Recommendation
Jiawei Chen | Chengquan Jiang | Can Wang | Sheng Zhou | Yan Feng | Chun Chen | Martin Ester | Xiangnan He
2021 Volume 39 Issue 3

doi dblp
Seamlessly Unifying Attributes and Items: Conversational Recommendation for Cold-start Users
Shijun Li | Wenqiang Lei | Qingyun Wu | Xiangnan He | Peng Jiang | Tat-Seng Chua
2021 Volume 39 Issue 4

doi dblp
Denoising Implicit Feedback for Recommendation
Wenjie Wang | Fuli Feng | Xiangnan He | Liqiang Nie | Tat-Seng Chua
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
Clicks can be Cheating: Counterfactual Recommendation for Mitigating Clickbait Issue
Wenjie Wang | Fuli Feng | Xiangnan He | Hanwang Zhang | Tat-Seng Chua
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Should Graph Convolution Trust Neighbors? A Simple Causal Inference Method
Fuli Feng | Weiran Huang | Xiangnan He | Xin Xin | Qifan Wang | Tat-Seng Chua
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Self-supervised Graph Learning for Recommendation
Jiancan Wu | Xiang Wang | Fuli Feng | Xiangnan He | Liang Chen | Jianxun Lian | Xing Xie
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
AutoDebias: Learning to Debias for Recommendation
Jiawei Chen | Hande Dong | Yang Qiu | Xiangnan He | Xin Xin | Liang Chen | Guli Lin | Keping Yang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Causal Intervention for Leveraging Popularity Bias in Recommendation
Yang Zhang | Fuli Feng | Xiangnan He | Tianxin Wei | Chonggang Song | Guohui Ling | Yongdong Zhang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
DisenKGAT: Knowledge Graph Embedding with Disentangled Graph Attention Network
Junkang Wu | Wentao Shi | Xuezhi Cao | Jiawei Chen | Wenqiang Lei | Fuzheng Zhang | Wei Wu | Xiangnan He
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
A Deep Learning Framework for Self-evolving Hierarchical Community Detection
Daizong Ding | Mi Zhang | Hanrui Wang | Xudong Pan | Min Yang | Xiangnan He
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
On the Equivalence of Decoupled Graph Convolution Network and Label Propagation
Hande Dong | Jiawei Chen | Fuli Feng | Xiangnan He | Shuxian Bi | Zhaolin Ding | Peng Cui
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Disentangling User Interest and Conformity for Recommendation with Causal Embedding
Yu Zheng | Chen Gao | Xiang Li | Xiangnan He | Yong Li | Depeng Jin
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Learning Intents behind Interactions with Knowledge Graph for Recommendation
Xiang Wang | Tinglin Huang | Dingxian Wang | Yancheng Yuan | Zhenguang Liu | Xiangnan He | Tat-Seng Chua
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Report on the international workshop on natural language processing for recommendations (NLP4REC 2020) workshop held at WSDM 2020
Xiao Huang | Pengjie Ren | Zhaochun Ren | Fei Sun | Xiangnan He | Dawei Yin | Maarten de Rijke
2020 Volume 54 Issue 1

doi dblp
Improving Implicit Recommender Systems with Auxiliary Data
Jingtao Ding | Guanghui Yu | Yong Li | Xiangnan He | Depeng Jin
2020 Volume 38 Issue 1

doi dblp
Deep Learning for Matching in Search and Recommendation
Jun Xu | Xiangnan He | Hang Li
2020 Volume 14 Issue 2-3

doi dblp
HoAFM: A High-order Attentive Factorization Machine for CTR Prediction
Zhulin Tao | Xiang Wang | Xiangnan He | Xianglin Huang | Tat-Seng Chua
2020 Volume 57 Issue 6

doi dblp
MGAT: Multimodal Graph Attention Network for Recommendation
Zhulin Tao | Yinwei Wei | Xiang Wang | Xiangnan He | Xianglin Huang | Tat-Seng Chua
2020 Volume 57 Issue 5

doi dblp
NLP4REC: The WSDM 2020 Workshop on Natural Language Processing for Recommendations
Pengjie Ren | Zhaochun Ren | Fei Sun | Xiangnan He | Dawei Yin | Maarten de Rijke
WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020

doi dblp
Learning and Reasoning on Graph for Recommendation
Xiang Wang | Xiangnan He | Tat-Seng Chua
WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020

doi dblp
Estimation-Action-Reflection: Towards Deep Interaction Between Conversational and Recommender Systems
Wenqiang Lei | Xiangnan He | Yisong Miao | Qingyun Wu | Richang Hong | Min-Yen Kan | Tat-Seng Chua
WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020

doi dblp
FinIR 2020: The First Workshop on Information Retrieval in Finance
Fuli Feng | Cheng Luo | Xiangnan He | Yiqun Liu | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Conversational Recommendation: Formulation, Methods, and Evaluation
Wenqiang Lei | Xiangnan He | Maarten de Rijke | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Bundle Recommendation with Graph Convolutional Networks
Jianxin Chang | Chen Gao | Xiangnan He | Depeng Jin | Yong Li
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
How to Retrain Recommender System?: A Sequential Meta-Learning Method
Yang Zhang | Fuli Feng | Chenxu Wang | Xiangnan He | Meng Wang | Yan Li | Yongdong Zhang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Parameter-Efficient Transfer from Sequential Behaviors for User Modeling and Recommendation
Fajie Yuan | Xiangnan He | Alexandros Karatzoglou | Liguang Zhang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Modeling Personalized Item Frequency Information for Next-basket Recommendation
Haoji Hu | Xiangnan He | Jinyang Gao | Zhi-Li Zhang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Disentangled Graph Collaborative Filtering
Xiang Wang | Hongye Jin | An Zhang | Xiangnan He | Tong Xu | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Multi-behavior Recommendation with Graph Convolutional Networks
Bowen Jin | Chen Gao | Xiangnan He | Depeng Jin | Yong Li
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
LightGCN: Simplifying and Powering Graph Convolution Network for Recommendation
Xiangnan He | Kuan Deng | Xiang Wang | Yan Li | Yong-Dong Zhang | Meng Wang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Certifiable Robustness to Discrete Adversarial Perturbations for Factorization Machines
Yang Liu | Xianzhuo Xia | Liang Chen | Xiangnan He | Carl Yang | Zibin Zheng
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Hierarchical Fashion Graph Network for Personalized Outfit Recommendation
Xingchen Li | Xiang Wang | Xiangnan He | Long Chen | Jun Xiao | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Future Data Helps Training: Modeling Future Contexts for Session-based Recommendation
Fajie Yuan | Xiangnan He | Haochuan Jiang | Guibing Guo | Jian Xiong | Zhezhao Xu | Yilin Xiong
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

doi dblp
Reinforced Negative Sampling over Knowledge Graph for Recommendation
Xiang Wang | Yaokun Xu | Xiangnan He | Yixin Cao | Meng Wang | Tat-Seng Chua
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Temporal Relational Ranking for Stock Prediction
Fuli Feng | Xiangnan He | Xiang Wang | Cheng Luo | Yiqun Liu | Tat-Seng Chua
2019 Volume 37 Issue 2

doi dblp
Deep Item-based Collaborative Filtering for Top-N Recommendation
Feng Xue | Xiangnan He | Xiang Wang | Jiandong Xu | Kai Liu | Richang Hong
2019 Volume 37 Issue 3

doi dblp
Attentive Aspect Modeling for Review-Aware Recommendation
Xinyu Guan | Zhiyong Cheng | Xiangnan He | Yongfeng Zhang | Zhibo Zhu | Qinke Peng | Tat-Seng Chua
2019 Volume 37 Issue 3

doi dblp
Modeling Embedding Dimension Correlations via Convolutional Neural Collaborative Filtering
Xiaoyu Du | Xiangnan He | Fajie Yuan | Jinhui Tang | Zhiguang Qin | Tat-Seng Chua
2019 Volume 37 Issue 4

doi dblp
Deep Learning for Matching in Search and Recommendation
Jun Xu | Xiangnan He | Hang Li
Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2019, Melbourne, VIC, Australia, February 11-15, 2019

doi dblp
A Simple Convolutional Generative Network for Next Item Recommendation
Fajie Yuan | Alexandros Karatzoglou | Ioannis Arapakis | Joemon M. Jose | Xiangnan He
Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2019, Melbourne, VIC, Australia, February 11-15, 2019

doi dblp
Interpretable Fashion Matching with Rich Attributes
Xun Yang | Xiangnan He | Xiang Wang | Yunshan Ma | Fuli Feng | Meng Wang | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Neural Graph Collaborative Filtering
Xiang Wang | Xiangnan He | Meng Wang | Fuli Feng | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Relational Collaborative Filtering: Modeling Multiple Item Relations for Recommendation
Xin Xin | Xiangnan He | Yongfeng Zhang | Yongdong Zhang | Joemon M. Jose
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Learning and Reasoning on Graph for Recommendation
Xiang Wang | Xiangnan He | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Cross-domain Recommendation Without Sharing User-relevant Data
Chen Gao | Xiangning Chen | Fuli Feng | Kai Zhao | Xiangnan He | Yong Li | Depeng Jin
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

doi dblp
Unifying Knowledge Graph Learning and Recommendation: Towards a Better Understanding of User Preferences
Yixin Cao | Xiang Wang | Xiangnan He | Zikun Hu | Tat-Seng Chua
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
Recommendation Technologies for Multimedia Content
Xiangnan He | Hanwang Zhang | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 2018 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2018, Yokohama, Japan, June 11-14, 2018

doi dblp
Information Discovery in E-commerce: Half-day SIGIR 2018 Tutorial
Zhaochun Ren | Xiangnan He | Dawei Yin | Maarten de Rijke
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
Deep Learning for Matching in Search and Recommendation
Jun Xu | Xiangnan He | Hang Li
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
Fast Scalable Supervised Hashing
Xin Luo | Liqiang Nie | Xiangnan He | Ye Wu | Zhen-Duo Chen | Xin-Shun Xu
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
BiNE: Bipartite Network Embedding
Ming Gao | Leihui Chen | Xiangnan He | Aoying Zhou
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
Attentive Group Recommendation
Da Cao | Xiangnan He | Lianhai Miao | Yahui An | Chao Yang | Richang Hong
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
Adversarial Personalized Ranking for Recommendation
Xiangnan He | Zhankui He | Xiaoyu Du | Tat-Seng Chua
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
A Personal Privacy Preserving Framework: I Let You Know Who Can See What
Xuemeng Song | Xiang Wang | Liqiang Nie | Xiangnan He | Zhumin Chen | Wei Liu
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
Attentive Moment Retrieval in Videos
Meng Liu | Xiang Wang | Liqiang Nie | Xiangnan He | Baoquan Chen | Tat-Seng Chua
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
TEM: Tree-enhanced Embedding Model for Explainable Recommendation
Xiang Wang | Xiangnan He | Fuli Feng | Liqiang Nie | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018

doi dblp
Learning on Partial-Order Hypergraphs
Fuli Feng | Xiangnan He | Yiqun Liu | Liqiang Nie | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018

doi dblp
Aesthetic-based Clothing Recommendation
Wenhui Yu | Huidi Zhang | Xiangnan He | Xu Chen | Li Xiong | Zheng Qin
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018

doi dblp
An Improved Sampler for Bayesian Personalized Ranking by Leveraging View Data
Jingtao Ding | Fuli Feng | Xiangnan He | Guanghui Yu | Yong Li | Depeng Jin
Companion of the The Web Conference 2018 on The Web Conference 2018, WWW 2018, Lyon , France, April 23-27, 2018

2017

doi dblp
Cross-Platform App Recommendation by Jointly Modeling Ratings and Texts
Da Cao | Xiangnan He | Liqiang Nie | Xiaochi Wei | Xia Hu | Shunxiang Wu | Tat-Seng Chua
2017 Volume 35 Issue 4

doi dblp
Embedding Factorization Models for Jointly Recommending Items and User Generated Lists
Da Cao | Liqiang Nie | Xiangnan He | Xiaochi Wei | Shunzhi Zhu | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

doi dblp
Neural Factorization Machines for Sparse Predictive Analytics
Xiangnan He | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

doi dblp
Attentive Collaborative Filtering: Multimedia Recommendation with Item- and Component-Level Attention
Jingyuan Chen | Hanwang Zhang | Xiangnan He | Liqiang Nie | Wei Liu | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

doi dblp
Item Silk Road: Recommending Items from Information Domains to Social Users
Xiang Wang | Xiangnan He | Liqiang Nie | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

doi dblp
SMASC 2017: First International Workshop on Social Media Analytics for Smart Cities
Manjira Sinha | Xiangnan He | Alessandro Bozzon | Sandya Mannarswamy | Pradeep K. Murukannaiah | Tridib Mukherjee
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

doi dblp
A Generic Coordinate Descent Framework for Learning from Implicit Feedback
Immanuel Bayer | Xiangnan He | Bhargav Kanagal | Steffen Rendle
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web, WWW 2017, Perth, Australia, April 3-7, 2017

doi dblp
Neural Collaborative Filtering
Xiangnan He | Lizi Liao | Hanwang Zhang | Liqiang Nie | Xia Hu | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web, WWW 2017, Perth, Australia, April 3-7, 2017

2016

doi dblp
Fast Matrix Factorization for Online Recommendation with Implicit Feedback
Xiangnan He | Hanwang Zhang | Min-Yen Kan | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2016, Pisa, Italy, July 17-21, 2016

doi dblp
Discrete Collaborative Filtering
Hanwang Zhang | Fumin Shen | Wei Liu | Xiangnan He | Huanbo Luan | Tat-Seng Chua
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2016, Pisa, Italy, July 17-21, 2016

2015

doi dblp
TriRank: Review-aware Explainable Recommendation by Modeling Aspects
Xiangnan He | Tao Chen | Min-Yen Kan | Xiao Chen
Proceedings of the 24th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2015, Melbourne, VIC, Australia, October 19 - 23, 2015

2014

doi dblp
Predicting the popularity of web 2.0 items based on user comments
Xiangnan He | Ming Gao | Min-Yen Kan | Yiqun Liu | Kazunari Sugiyama
The 37th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR '14, Gold Coast , QLD, Australia - July 06 - 11, 2014

doi dblp
Comment-based multi-view clustering of web 2.0 items
Xiangnan He | Min-Yen Kan | Peichu Xie | Xiao Chen
23rd International World Wide Web Conference, WWW '14, Seoul, Republic of Korea, April 7-11, 2014

Search
Co-authors
Venues