Xiangyu Zhao


2023

doi dblp
AutoML for Deep Recommender Systems: Fundamentals and Advances
Ruiming Tang | Bo Chen | Yejing Wang | Huifeng Guo | Yong Liu | Wenqi Fan | Xiangyu Zhao
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

doi dblp
AutoGen: An Automated Dynamic Model Generation Framework for Recommender System
Chenxu Zhu | Bo Chen | Huifeng Guo | Hang Xu | Xiangyang Li | Xiangyu Zhao | Weinan Zhang | Yong Yu | Ruiming Tang
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
DRL4IR: 3rd Workshop on Deep Reinforcement Learning for Information Retrieval
Xiangyu Zhao | Xin Xin | Weinan Zhang | Li Zhao | Dawei Yin | Grace Hui Yang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Graph Trend Filtering Networks for Recommendation
Wenqi Fan | Xiaorui Liu | Wei Jin | Xiangyu Zhao | Jiliang Tang | Qing Li
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
PROPN: Personalized Probabilistic Strategic Parameter Optimization in Recommendations
Pengfei He | Haochen Liu | Xiangyu Zhao | Hui Liu | Jiliang Tang
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
MAE4Rec: Storage-saving Transformer for Sequential Recommendations
Kesen Zhao | Xiangyu Zhao | Zijian Zhang | Muyang Li
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Hierarchical Item Inconsistency Signal Learning for Sequence Denoising in Sequential Recommendation
Chi Zhang | Yantong Du | Xiangyu Zhao | Qilong Han | Rui Chen | Li Li
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Gromov-Wasserstein Guided Representation Learning for Cross-Domain Recommendation
Xinhang Li | Zhaopeng Qiu | Xiangyu Zhao | Zihao Wang | Yong Zhang | Chunxiao Xing | Xian Wu
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
CBR: Context Bias aware Recommendation for Debiasing User Modeling and Click Prediction10033
Zhi Zheng | Zhaopeng Qiu | Tong Xu | Xian Wu | Xiangyu Zhao | Enhong Chen | Hui Xiong
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Rating Distribution Calibration for Selection Bias Mitigation in Recommendations
Haochen Liu | Da Tang | Ji Yang | Xiangyu Zhao | Hui Liu | Jiliang Tang | Youlong Cheng
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
AutoField: Automating Feature Selection in Deep Recommender Systems
Yejing Wang | Xiangyu Zhao | Tong Xu | Xian Wu
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Accepted Tutorials at The Web Conference 2022
Riccardo Tommasini | Senjuti Basu Roy | Xuan Wang | Hongwei Wang | Heng Ji | Jiawei Han | Preslav Nakov | Giovanni Da San Martino | Firoj Alam | Markus Schedl | Elisabeth Lex | Akash Bharadwaj | Graham Cormode | Milan Dojchinovski | Jan Forberg | Johannes Frey | Pieter Bonte | Marco Balduini | Matteo Belcao | Emanuele Della Valle | Junliang Yu | Hongzhi Yin | Tong Chen | Haochen Liu | Yiqi Wang | Wenqi Fan | Xiaorui Liu | Jamell Dacon | Lingjuan Lye | Jiliang Tang | Aristides Gionis | Stefan Neumann | Bruno Ordozgoiti | Simon Razniewski | Hiba Arnaout | Shrestha Ghosh | Fabian M. Suchanek | Lingfei Wu | Yu Chen | Yunyao Li | Bang Liu | Filip Ilievski | Daniel Garijo | Hans Chalupsky | Pedro A. Szekely | Ilias Kanellos | Dimitris Sacharidis | Thanasis Vergoulis | Nurendra Choudhary | Nikhil Rao | Karthik Subbian | Srinivasan H. Sengamedu | Chandan K. Reddy | Friedhelm Victor | Bernhard Haslhofer | George Katsogiannis-Meimarakis | Georgia Koutrika | Shengmin Jin | Danai Koutra | Reza Zafarani | Yulia Tsvetkov | Vidhisha Balachandran | Sachin Kumar | Xiangyu Zhao | Bo Chen | Huifeng Guo | Yejing Wang | Ruiming Tang | Yang Zhang | Wenjie Wang | Peng Wu | Fuli Feng | Xiangnan He
Companion of The Web Conference 2022, Virtual Event / Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Towards Long-term Fairness in Recommendation
Yingqiang Ge | Shuchang Liu | Ruoyuan Gao | Yikun Xian | Yunqi Li | Xiangyu Zhao | Changhua Pei | Fei Sun | Junfeng Ge | Wenwu Ou | Yongfeng Zhang
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
DRL4IR: 2nd Workshop on Deep Reinforcement Learning for Information Retrieval
Weinan Zhang | Xiangyu Zhao | Li Zhao | Dawei Yin | Grace Hui Yang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
UserSim: User Simulation via Supervised GenerativeAdversarial Network
Xiangyu Zhao | Long Xia | Lixin Zou | Hui Liu | Dawei Yin | Jiliang Tang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
AutoDim: Field-aware Embedding Dimension Searchin Recommender Systems
Xiangyu Zhao | Haochen Liu | Hui Liu | Jiliang Tang | Weiwei Guo | Jun Shi | Sida Wang | Huiji Gao | Bo Long
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Deep Reinforcement Learning for Information Retrieval: Fundamentals and Advances
Weinan Zhang | Xiangyu Zhao | Li Zhao | Dawei Yin | Grace Hui Yang | Alex Beutel
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Automated Embedding Size Search in Deep Recommender Systems
Haochen Liu | Xiangyu Zhao | Chong Wang | Xiaobing Liu | Jiliang Tang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Neural Interactive Collaborative Filtering
Lixin Zou | Long Xia | Yulong Gu | Xiangyu Zhao | Weidong Liu | Jimmy Xiangji Huang | Dawei Yin
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Whole-Chain Recommendations
Xiangyu Zhao | Long Xia | Lixin Zou | Hui Liu | Dawei Yin | Jiliang Tang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Multiple Knowledge Syncretic Transformer for Natural Dialogue Generation
Xiangyu Zhao | Longbiao Wang | Ruifang He | Ting Yang | Jinxin Chang | Ruifang Wang
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2017

doi dblp
Modeling Temporal-Spatial Correlations for Crime Prediction
Xiangyu Zhao | Jiliang Tang
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

2014

doi dblp
A hybrid recommendation algorithm adapted in e-learning environments
Wei Chen | Zhendong Niu | Xiangyu Zhao | Yi Li
2014 Volume 17 Issue 2

Search
Co-authors
Venues