Xiaokang Yang


2022

doi dblp
L3E-HD: A Framework Enabling Efficient Ensemble in High-Dimensional Space for Language Tasks
Fangxin Liu | Haomin Li | Xiaokang Yang | Li Jiang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

2019

doi dblp
Synergizing Local and Global Models for Matrix Approximation
Chao Chen | Hao Zhang | Dongsheng Li | Junchi Yan | Xiaokang Yang
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2016

doi dblp
A Short Survey of Recent Advances in Graph Matching
Junchi Yan | Xu-Cheng Yin | Weiyao Lin | Cheng Deng | Hongyuan Zha | Xiaokang Yang
Proceedings of the 2016 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2016, New York, New York, USA, June 6-9, 2016

2013

doi dblp
Reorder user's tweets
Keyi Shen | Jianmin Wu | Ya Zhang | Yiping Han | Xiaokang Yang | Li Song | Xiao Gu
2013 Volume 4 Issue 1

doi dblp
Cost-effective node monitoring for online hot eventdetection in sina weibo microblogging
Kai Chen | Yi Zhou | Hongyuan Zha | Jianhua He | Pei Shen | Xiaokang Yang
22nd International World Wide Web Conference, WWW '13, Rio de Janeiro, Brazil, May 13-17, 2013, Companion Volume

2007

doi dblp
Multi-modality web video categorization
Linjun Yang | Jiemin Liu | Xiaokang Yang | Xian-Sheng Hua
Proceedings of the 9th ACM SIGMM International Workshop on Multimedia Information Retrieval, MIR 2007, Augsburg, Bavaria, Germany, September 24-29, 2007