Xiaoli Wang


2022

doi dblp
OVQA: A Clinically Generated Visual Question Answering Dataset
Yefan Huang | Xiaoli Wang | Feiyan Liu | Guofeng Huang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

2021

doi dblp
IMAS++: An Intelligent Medical Analysis System Enhanced with Deep Graph Neural Networks
Feng Luo | Yue Zhang | Xiaoli Wang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
MVQAS: A Medical Visual Question Answering System
Haoyue Bai | Xiaoyan Shan | Yefan Huang | Xiaoli Wang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Verdi: Quality Estimation and Error Detection for Bilingual Corpora
Mingjun Zhao | Haijiang Wu | Di Niu | Zixuan Wang | Xiaoli Wang
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
HQADeepHelper: A Deep Learning System for Healthcare Question Answering
Feng Luo | Xiaoli Wang | Qingfeng Wu | Jiayin Liang | Xueliang Qiu | Zhifeng Bao
Companion of The 2020 Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Effective Medical Archives Processing Using Knowledge Graphs
Xiaoli Wang | Rongzhen Wang | Zhifeng Bao | Jiayin Liang | Wei Lu
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

2017

doi dblp
QALink: Enriching Text Documents with Relevant Q&A Site Contents
Yixuan Tang | Weilong Huang | Qi Liu | Anthony K. H. Tung | Xiaoli Wang | Jisong Yang | Beibei Zhang
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017