Xiaolong Li


2020

doi dblp
ServiceGroup: A Human-Machine Cooperation Solution for Group Chat Customer Service
Minghui Yang | Hengbin Cui | Shaosheng Cao | Yafang Wang | Xiaolong Li
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
aDMSCN: A Novel Perspective for User Intent Prediction in Customer Service Bots
Kuan Xu | Chilin Fu | Xiaolu Zhang | Cen Chen | Ya-Lin Zhang | Wenge Rong | Zujie Wen | Jun Zhou | Xiaolong Li | Yu Qiao
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
EasyAug: An Automatic Textual Data Augmentation Platform for Classification Tasks
Siyuan Qiu | Binxia Xu | Jie Zhang | Yafang Wang | Xiaoyu Shen | Gerard de Melo | Chong Long | Xiaolong Li
Companion of The 2020 Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

doi dblp
Enhanced-RCNN: An Efficient Method for Learning Sentence Similarity
Shuang Peng | Hengbin Cui | Niantao Xie | Sujian Li | Jiaxing Zhang | Xiaolong Li
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Distributed Deep Forest and its Application to Automatic Detection of Cash-Out Fraud
Ya-Lin Zhang | Jun Zhou | Wenhao Zheng | Ji Feng | Longfei Li | Ziqi Liu | Ming Li | Zhiqiang Zhang | Chaochao Chen | Xiaolong Li | Yuan (Alan) Qi | Zhi-Hua Zhou
2019 Volume 10 Issue 5

doi dblp
Reinforcement Learning for User Intent Prediction in Customer Service Bots
Cen Chen | Chilin Fu | Xu Hu | Xiaolu Zhang | Jun Zhou | Xiaolong Li | Forrest Sheng Bao
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Uncovering Insurance Fraud Conspiracy with Network Learning
Chen Liang | Ziqi Liu | Bin Liu | Jun Zhou | Xiaolong Li | Shuang Yang | Yuan Qi
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Multi-Domain Gated CNN for Review Helpfulness Prediction
Cen Chen | Minghui Qiu | Yinfei Yang | Jun Zhou | Jun Huang | Xiaolong Li | Forrest Sheng Bao
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
Heterogeneous Graph Neural Networks for Malicious Account Detection
Ziqi Liu | Chaochao Chen | Xinxing Yang | Jun Zhou | Xiaolong Li | Le Song
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

doi dblp
Anomaly Detection with Partially Observed Anomalies
Ya-Lin Zhang | Longfei Li | Jun Zhou | Xiaolong Li | Zhi-Hua Zhou
Companion of the The Web Conference 2018 on The Web Conference 2018, WWW 2018, Lyon , France, April 23-27, 2018

2017

doi dblp
PSMART: Parameter Server based Multiple Additive Regression Trees System
Jun Zhou | Qing Cui | Xiaolong Li | Peilin Zhao | Shenquan Qu | Jun Huang
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

doi dblp
Locally Connected Deep Learning Framework for Industrial-scale Recommender Systems
Cen Chen | Peilin Zhao | Longfei Li | Jun Zhou | Xiaolong Li | Minghui Qiu
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017