Xingxing Wang


2022

doi dblp
Deep Page-Level Interest Network in Reinforcement Learning for Ads Allocation
Guogang Liao | Xiaowen Shi | Ze Wang | Xiaoxu Wu | Chuheng Zhang | Yongkang Wang | Xingxing Wang | Dong Wang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Hybrid Transfer in Deep Reinforcement Learning for Ads Allocation
Ze Wang | Guogang Liao | Xiaowen Shi | Xiaoxu Wu | Chuheng Zhang | Bingqi Zhu | Yongkang Wang | Xingxing Wang | Dong Wang
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Learning List-wise Representation in Reinforcement Learning for Ads Allocation with Multiple Auxiliary Tasks
Ze Wang | Guogang Liao | Xiaowen Shi | Xiaoxu Wu | Chuheng Zhang | Yongkang Wang | Xingxing Wang | Dong Wang
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Graph Based Long-Term And Short-Term Interest Model for Click-Through Rate Prediction
Huinan Sun | Guangliang Yu | Pengye Zhang | Bo Zhang | Xingxing Wang | Dong Wang
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Cross DQN: Cross Deep Q Network for Ads Allocation in Feed
Guogang Liao | Ze Wang | Xiaoxu Wu | Xiaowen Shi | Chuheng Zhang | Yongkang Wang | Xingxing Wang | Dong Wang
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022