Ya-Lin Zhang


2023

doi dblp
A Framework for Detecting Frauds from Extremely Few Labels
Ya-Lin Zhang | Yi-Xuan Sun | Fangfang Fan | Meng Li | Yeyu Zhao | Wei Wang | Longfei Li | Jun Zhou | Jinghua Feng
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
An Adaptive Framework for Confidence-constraint Rule Set Learning Algorithm in Large Dataset
Meng Li | Lu Yu | Ya-Lin Zhang | Xiaoguang Huang | Qitao Shi | Qing Cui | Xinxing Yang | Longfei Li | Wei Zhu | Yanming Fang | Jun Zhou
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2020

doi dblp
aDMSCN: A Novel Perspective for User Intent Prediction in Customer Service Bots
Kuan Xu | Chilin Fu | Xiaolu Zhang | Cen Chen | Ya-Lin Zhang | Wenge Rong | Zujie Wen | Jun Zhou | Xiaolong Li | Yu Qiao
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Automatic Knowledge Fusion in Transferrable Networks for Semantic Text Matching
Cen Chen | Ya-Lin Zhang | Minghui Qiu | Bingzhe Wu | Li Wang | Longfei Li | Jun Zhou
Companion of The 2020 Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Distributed Deep Forest and its Application to Automatic Detection of Cash-Out Fraud
Ya-Lin Zhang | Jun Zhou | Wenhao Zheng | Ji Feng | Longfei Li | Ziqi Liu | Ming Li | Zhiqiang Zhang | Chaochao Chen | Xiaolong Li | Yuan (Alan) Qi | Zhi-Hua Zhou
2019 Volume 10 Issue 5

doi dblp
Interpretable MTL from Heterogeneous Domains using Boosted Tree
Ya-Lin Zhang | Longfei Li
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2018

doi dblp
Anomaly Detection with Partially Observed Anomalies
Ya-Lin Zhang | Longfei Li | Jun Zhou | Xiaolong Li | Zhi-Hua Zhou
Companion of the The Web Conference 2018 on The Web Conference 2018, WWW 2018, Lyon , France, April 23-27, 2018