Yafang Wang


2020

doi dblp
Multi-document semantic relation extraction for news analytics
Yongpan Sheng | Zenglin Xu | Yafang Wang | Gerard de Melo
2020 Volume 23 Issue 3

doi dblp
ServiceGroup: A Human-Machine Cooperation Solution for Group Chat Customer Service
Minghui Yang | Hengbin Cui | Shaosheng Cao | Yafang Wang | Xiaolong Li
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
EasyAug: An Automatic Textual Data Augmentation Platform for Classification Tasks
Siyuan Qiu | Binxia Xu | Jie Zhang | Yafang Wang | Xiaoyu Shen | Gerard de Melo | Chong Long | Xiaolong Li
Companion of The 2020 Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Answering Complex Questions by Joining Multi-Document Evidence with Quasi Knowledge Graphs
Xiaolu Lu | Soumajit Pramanik | Rishiraj Saha Roy | Abdalghani Abujabal | Yafang Wang | Gerhard Weikum
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

2017

doi dblp
Enabling Participatory Design of 3D Virtual Scenes on Mobile Devices
Xiaowen Sun | Yafang Wang | Gerard de Melo | Wei Gai | Yuliang Shi | Lu Zhao | Yulong Bian | Juan Liu | Chenglei Yang | Xiangxu Meng
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

doi dblp
Multimodal Question Answering over Structured Data with Ambiguous Entities
Huadong Li | Yafang Wang | Gerard de Melo | Changhe Tu | Baoquan Chen
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

2013

doi dblp
YaLi: a crowdsourcing plug-in for NERD
Yafang Wang | Lili Jiang | Johannes Hoffart | Gerhard Weikum
The 36th International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR '13, Dublin, Ireland - July 28 - August 01, 2013

doi dblp
A heterogenous automatic feedback semi-supervised method for image reranking
Xin-Chao Xu | Xin-Shun Xu | Yafang Wang | Xiaolin Wang
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013

2012

doi dblp
PRAVDA-live: interactive knowledge harvesting
Yafang Wang | Maximilian Dylla | Zhaochun Ren | Marc Spaniol | Gerhard Weikum
21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'12, Maui, HI, USA, October 29 - November 02, 2012

2011

doi dblp
Harvesting facts from textual web sources by constrained label propagation
Yafang Wang | Bin Yang | Lizhen Qu | Marc Spaniol | Gerhard Weikum
Proceedings of the 20th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2011, Glasgow, United Kingdom, October 24-28, 2011

doi dblp
Scalable spatio-temporal knowledge harvesting
Yafang Wang | Bin Yang | Spyros Zoupanos | Marc Spaniol | Gerhard Weikum
Proceedings of the 20th International Conference on World Wide Web, WWW 2011, Hyderabad, India, March 28 - April 1, 2011 (Companion Volume)