Yan Jia


2020

doi dblp
Topic representation model based on microblogging behavior analysis
Weihong Han | Zhihong Tian | Zizhong Huang | Shudong Li | Yan Jia
2020 Volume 23 Issue 6

doi dblp
Multi-source knowledge fusion: a survey
Xiao-Juan Zhao | Yan Jia | Aiping Li | Rong Jiang | Yichen Song
2020 Volume 23 Issue 4

2018

doi dblp
User interest mining via tags and bidirectional interactions on Sina Weibo
Lu Deng | Yan Jia | Bin Zhou | Jiuming Huang | Yi Han
2018 Volume 21 Issue 2

2015

pdf dblp
NudtMDP at TREC 2015 LiveQA Track
Yuanping Nie | Jiuming Huang | Zongsheng Xie | Hai Li | Pengfei Zhang | Yan Jia
Proceedings of The Twenty-Fourth Text REtrieval Conference, TREC 2015, Gaithersburg, Maryland, USA, November 17-20, 2015

pdf dblp
NUDTSNA at TREC 2015 Microblog Track: A Live Retrieval System Framework for Social Network based on Semantic Expansion and Quality Model
Xiang Zhu | Jiuming Huang | Sheng Zhu | Ming Chen | Chenlu Zhang | Zhenzhen Li | Huang Dongchuan | Zhao Chengliang | Aiping Li | Yan Jia
Proceedings of The Twenty-Fourth Text REtrieval Conference, TREC 2015, Gaithersburg, Maryland, USA, November 17-20, 2015

2013

doi dblp
Detecting real-time burst topics in microblog streams: how sentiment can help
Lumin Zhang | Yan Jia | Bin Zhou | Yi Han
22nd International World Wide Web Conference, WWW '13, Rio de Janeiro, Brazil, May 13-17, 2013, Companion Volume

2012

doi dblp
Community detection in incomplete information networks
Wangqun Lin | Xiangnan Kong | Philip S. Yu | Quanyuan Wu | Yan Jia | Chuan Li
Proceedings of the 21st World Wide Web Conference 2012, WWW 2012, Lyon, France, April 16-20, 2012