Yi Bu


2022

doi dblp
Towards transdisciplinary impact of scientific publications: A longitudinal, comprehensive, and large-scale analysis on Microsoft Academic Graph
Yong Huang | Wei Lu | Jialin Liu | Qikai Cheng | Yi Bu
2022 Volume 59 Issue 2

doi dblp
Fine-grained citation count prediction via a transformer-based model with among-attention mechanism
Shengzhi Huang | Yong Huang | Yi Bu | Wei Lu | Jiajia Qian | Dan Wang
2022 Volume 59 Issue 2

doi dblp
Revisiting the exploration-exploitation behavior of scholars' research topic selection: Evidence from a large-scale bibliographic database
Shengzhi Huang | Wei Lu | Yi Bu | Yong Huang
2022 Volume 59 Issue 6

doi dblp
Team power dynamics and team impact: New perspectives on scientific collaboration using career age as a proxy for team power
Huimin Xu | Yi Bu | Meijun Liu | Chenwei Zhang | Mengyi Sun | Yi Zhang | Eric Meyer | Eduardo Salas | Ying Ding
2022 Volume 73 Issue 10

doi dblp
Disclosing the relationship between citation structure and future impact of a publication
Shengzhi Huang | Jiajia Qian | Yong Huang | Wei Lu | Yi Bu | Jinqing Yang | Qikai Cheng
2022 Volume 73 Issue 7

doi dblp
Pandemics are catalysts of scientific novelty: Evidence from COVID-19
Meijun Liu | Yi Bu | Chongyan Chen | Jian Xu | Daifeng Li | Yan Leng | Richard Barry Freeman | Eric T. Meyer | Wonjin Yoon | Mujeen Sung | Minbyul Jeong | Jinhyuk Lee | Jaewoo Kang | Chao Min | Min Song | Yujia Zhai | Ying Ding
2022 Volume 73 Issue 8

2021

doi dblp
Detecting research topic trends by author-defined keyword frequency
Wei Lu | Shengzhi Huang | Jinqing Yang | Yi Bu | Qikai Cheng | Yong Huang
2021 Volume 58 Issue 4

doi dblp
Characterizing scientists leaving science before their time: Evidence from mathematics
Zhenyue Zhao | Yi Bu | Jiang Li
2021 Volume 58 Issue 5

doi dblp
How wide is the citation impact of scientific publications? A cross-discipline and large-scale analysis
Yi Bu | Wei Lu | Yifei Wu | Hongkan Chen | Yong Huang
2021 Volume 58 Issue 1

doi dblp
Identifying citation patterns of scientific breakthroughs: A perspective of dynamic citation process
Chao Min | Yi Bu | Ding Wu | Ying Ding | Yi Zhang
2021 Volume 58 Issue 1

doi dblp
Topic diversity: A discipline scheme-free diversity measurement for journals
Yi Bu | Mengyang Li | Weiye Gu | Win-Bin Huang
2021 Volume 72 Issue 5

doi dblp
Citation cascade and the evolution of topic relevance
Chao Min | Qingyu Chen | Erjia Yan | Yi Bu | Jianjun Sun
2021 Volume 72 Issue 1

2020

doi dblp
Considering author sequence in all-author co-citation analysis
Yi Bu | Binglu Wang | Zaida Chinchilla-Rodríguez | Cassidy R. Sugimoto | Yong Huang | Win-Bin Huang
2020 Volume 57 Issue 6

2019

doi dblp
From zero to one: A perspective on citing
Yong Huang | Yi Bu | Ying Ding | Wei Lu
2019 Volume 70 Issue 10

doi dblp
Examining scientific writing styles from the perspective of linguistic complexity
Chao Lu | Yi Bu | Jie Wang | Ying Ding | Vetle I. Torvik | Matthew Schnaars | Chengzhi Zhang
2019 Volume 70 Issue 5

2018

doi dblp
Understanding persistent scientific collaboration
Yi Bu | Ying Ding | Xingkun Liang | Dakota S. Murray
2018 Volume 69 Issue 3

doi dblp
Innovation or imitation: The diffusion of citations
Chao Min | Ying Ding | Jiang Li | Yi Bu | Lei Pei | Jianjun Sun
2018 Volume 69 Issue 10

doi dblp
Understanding success through the diversity of collaborators and the milestone of career
Yi Bu | Ying Ding | Jian Xu | Xingkun Liang | Gege Gao | Yiming Zhao
2018 Volume 69 Issue 1

doi dblp
Understanding scientific collaboration: Homophily, transitivity, and preferential attachment
Chenwei Zhang | Yi Bu | Ying Ding | Jian Xu
2018 Volume 69 Issue 1