Yiding Liu


2023

doi dblp
Pre-trained Language Model-based Retrieval and Ranking for Web Search
Lixin Zou | Weixue Lu | Yiding Liu | Hengyi Cai | Xiaokai Chu | Dehong Ma | Daiting Shi | Yu Sun | Zhicong Cheng | Simiu Gu | Shuaiqiang Wang | Dawei Yin
2023 Volume 17 Issue 1

2022

doi dblp
Fast Semantic Matching via Flexible Contextualized Interaction
Wenwen Ye | Yiding Liu | Lixin Zou | Hengyi Cai | Suqi Cheng | Shuaiqiang Wang | Dawei Yin
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Incorporating Explicit Knowledge in Pre-trained Language Models for Passage Re-ranking
Qian Dong | Yiding Liu | Suqi Cheng | Shuaiqiang Wang | Zhicong Cheng | Shuzi Niu | Dawei Yin
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

2021

doi dblp
Enhanced Doubly Robust Learning for Debiasing Post-Click Conversion Rate Estimation
Siyuan Guo | Lixin Zou | Yiding Liu | Wenwen Ye | Suqi Cheng | Shuaiqiang Wang | Hechang Chen | Dawei Yin | Yi Chang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Robust Road Network Representation Learning: When Traffic Patterns Meet Traveling Semantics
Yile Chen | Xiucheng Li | Gao Cong | Zhifeng Bao | Cheng Long | Yiding Liu | Arun Kumar Chandran | Richard Ellison
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Decoupled Graph Convolution Network for Inferring Substitutable and Complementary Items
Yiding Liu | Yulong Gu | Zhuoye Ding | Junchao Gao | Ziyi Guo | Yongjun Bao | Weipeng Yan
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Deep Multifaceted Transformers for Multi-objective Ranking in Large-Scale E-commerce Recommender Systems
Yulong Gu | Zhuoye Ding | Shuaiqiang Wang | Lixin Zou | Yiding Liu | Dawei Yin
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Interact and Decide: Medley of Sub-Attention Networks for Effective Group Recommendation
Lucas Vinh Tran | Tuan-Anh Nguyen Pham | Yi Tay | Yiding Liu | Gao Cong | Xiaoli Li
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Learning from Multiple Cities: A Meta-Learning Approach for Spatial-Temporal Prediction
Huaxiu Yao | Yiding Liu | Ying Wei | Xianfeng Tang | Zhenhui Li
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019