Yilong Yin


2022

doi dblp
Embedding Hierarchical Structures for Venue Category Representation
Meng Chen | Lei Zhu | Ronghui Xu | Yang Liu | Xiaohui Yu | Yilong Yin
2022 Volume 40 Issue 3

2020

doi dblp
Behavior-driven Student Performance Prediction with Tri-branch Convolutional Neural Network
Jian Zong | Chaoran Cui | Yuling Ma | Li Yao | Meng Chen | Yilong Yin
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Deep Adaptive Feature Aggregation in Multi-task Convolutional Neural Networks
Zhen Shen | Chaoran Cui | Jin Huang | Jian Zong | Meng Chen | Yilong Yin
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Global-view hashing: harnessing global relations in near-duplicate video retrieval
Weizhen Jing | Xiushan Nie | Chaoran Cui | Xiaoming Xi | Gongping Yang | Yilong Yin
2019 Volume 22 Issue 2

doi dblp
MoBoost: A Self-improvement Framework for Linear-based Hashing
Xingbo Liu | Xiushan Nie | Xiaoming Xi | Lei Zhu | Yilong Yin
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2017

doi dblp
Finger Vein Image Retrieval via Coding Scale-varied Superpixel Feature
Kuikui Wang | Lu Yang | Gongping Yang | Xin Luo | Kun Su | Yilong Yin
Proceedings of the 2017 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2017, Bucharest, Romania, June 6-9, 2017

doi dblp
Distribution-oriented Aesthetics Assessment for Image Search
Chaoran Cui | Huidi Fang | Xiang Deng | Xiushan Nie | Hongshuai Dai | Yilong Yin
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

doi dblp
Personalized Image Aesthetics Assessment
Xiang Deng | Chaoran Cui | Huidi Fang | Xiushan Nie | Yilong Yin
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

2012

doi dblp
Polygene-based evolution: a novel framework for evolutionary algorithms
Shuaiqiang Wang | Byron J. Gao | Shuangling Wang | Guibao Cao | Yilong Yin
21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'12, Maui, HI, USA, October 29 - November 02, 2012

doi dblp
Importance weighted passive learning
Shuaiqiang Wang | Xiaoming Xi | Yilong Yin
21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'12, Maui, HI, USA, October 29 - November 02, 2012