Yong Yu


2023

doi dblp
A Bird's-eye View of Reranking: From List Level to Page Level
Yunjia Xi | Jianghao Lin | Weiwen Liu | Xinyi Dai | Weinan Zhang | Rui Zhang | Ruiming Tang | Yong Yu
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

doi dblp
An F-shape Click Model for Information Retrieval on Multi-block Mobile Pages
Lingyue Fu | Jianghao Lin | Weiwen Liu | Ruiming Tang | Weinan Zhang | Rui Zhang | Yong Yu
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

doi dblp
AutoGen: An Automated Dynamic Model Generation Framework for Recommender System
Chenxu Zhu | Bo Chen | Huifeng Guo | Hang Xu | Xiangyang Li | Xiangyu Zhao | Weinan Zhang | Yong Yu | Ruiming Tang
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

doi dblp
Learning to Distinguish Multi-User Coupling Behaviors for TV Recommendation
Jiarui Qin | Jiachen Zhu | Yankai Liu | Junchao Gao | Jianjie Ying | Chaoxiong Liu | Ding Wang | Junlan Feng | Chao Deng | Xiaozheng Wang | Jian Jiang | Cong Liu | Yong Yu | Haitao Zeng | Weinan Zhang
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
Beyond Relevance Ranking: A General Graph Matching Framework for Utility-Oriented Learning to Rank
Xinyi Dai | Yunjia Xi | Weinan Zhang | Qing Liu | Ruiming Tang | Xiuqiang He | Jiawei Hou | Jun Wang | Yong Yu
2022 Volume 40 Issue 2

doi dblp
GraphHINGE: Learning Interaction Models of Structured Neighborhood on Heterogeneous Information Network
Jiarui Jin | Kounianhua Du | Weinan Zhang | Jiarui Qin | Yuchen Fang | Yong Yu | Zheng Zhang | Alexander J. Smola
2022 Volume 40 Issue 3

doi dblp
Improving Knowledge Tracing with Collaborative Information
Ting Long | Jiarui Qin | Jian Shen | Weinan Zhang | Wei Xia | Ruiming Tang | Xiuqiang He | Yong Yu
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Multi-Level Interaction Reranking with User Behavior History
Yunjia Xi | Weiwen Liu | Jieming Zhu | Xilong Zhao | Xinyi Dai | Ruiming Tang | Weinan Zhang | Rui Zhang | Yong Yu
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
RankFlow: Joint Optimization of Multi-Stage Cascade Ranking Systems as Flows
Jiarui Qin | Jiachen Zhu | Bo Chen | Zhirong Liu | Weiwen Liu | Ruiming Tang | Rui Zhang | Yong Yu | Weinan Zhang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Multi-Scale User Behavior Network for Entire Space Multi-Task Learning
Jiarui Jin | Xianyu Chen | Weinan Zhang | Yuanbo Chen | Zaifan Jiang | Zekun Zhu | Zhewen Su | Yong Yu
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Who to Watch Next: Two-side Interactive Networks for Live Broadcast Recommendation
Jiarui Jin | Xianyu Chen | Yuanbo Chen | Weinan Zhang | Renting Rui | Zaifan Jiang | Zhewen Su | Yong Yu
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Learn over Past, Evolve for Future: Search-based Time-aware Recommendation with Sequential Behavior Data
Jiarui Jin | Xianyu Chen | Weinan Zhang | Junjie Huang | Ziming Feng | Yong Yu
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
A Graph-Enhanced Click Model for Web Search
Jianghao Lin | Weiwen Liu | Xinyi Dai | Weinan Zhang | Shuai Li | Ruiming Tang | Xiuqiang He | Jianye Hao | Yong Yu
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Tracing Knowledge State with Individual Cognition and Acquisition Estimation
Ting Long | Yunfei Liu | Jian Shen | Weinan Zhang | Yong Yu
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
AutoSTG: Neural Architecture Search for Predictions of Spatio-Temporal Graph10033
Zheyi Pan | Songyu Ke | Xiaodu Yang | Yuxuan Liang | Yong Yu | Junbo Zhang | Yu Zheng
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
An Adversarial Imitation Click Model for Information Retrieval
Xinyi Dai | Jianghao Lin | Weinan Zhang | Shuai Li | Weiwen Liu | Ruiming Tang | Xiuqiang He | Jianye Hao | Jun Wang | Yong Yu
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Sequential Recommendation with Dual Side Neighbor-based Collaborative Relation Modeling
Jiarui Qin | Kan Ren | Yuchen Fang | Weinan Zhang | Yong Yu
WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020

doi dblp
User Behavior Retrieval for Click-Through Rate Prediction
Jiarui Qin | Weinan Zhang | Xin Wu | Jiarui Jin | Yuchen Fang | Yong Yu
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
QuAChIE: Question Answering based Chinese Information Extraction System
Dongyu Ru | Zhenghui Wang | Lin Qiu | Hao Zhou | Lei Li | Weinan Zhang | Yong Yu
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
TADS: Learning Time-Aware Scheduling Policy with Dyna-Style Planning for Spaced Repetition
Zhengyu Yang | Jian Shen | Yunfei Liu | Yang Yang | Weinan Zhang | Yong Yu
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Interactive Recommender System via Knowledge Graph-enhanced Reinforcement Learning
Sijin Zhou | Xinyi Dai | Haokun Chen | Weinan Zhang | Kan Ren | Ruiming Tang | Xiuqiang He | Yong Yu
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
A Deep Recurrent Survival Model for Unbiased Ranking
Jiarui Jin | Yuchen Fang | Weinan Zhang | Kan Ren | Guorui Zhou | Jian Xu | Yong Yu | Jun Wang | Xiaoqiang Zhu | Kun Gai
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
U-rank: Utility-oriented Learning to Rank with Implicit Feedback
Xinyi Dai | Jiawei Hou | Qing Liu | Yunjia Xi | Ruiming Tang | Weinan Zhang | Xiuqiang He | Jun Wang | Yong Yu
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
GeneraLight: Improving Environment Generalization of Traffic Signal Control via Meta Reinforcement Learning
Huichu Zhang | Chang Liu | Weinan Zhang | Guanjie Zheng | Yong Yu
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Product-Based Neural Networks for User Response Prediction over Multi-Field Categorical Data
Yanru Qu | Bohui Fang | Weinan Zhang | Ruiming Tang | Minzhe Niu | Huifeng Guo | Yong Yu | Xiuqiang He
2019 Volume 37 Issue 1

doi dblp
Lifelong Sequential Modeling with Personalized Memorization for User Response Prediction
Kan Ren | Jiarui Qin | Yuchen Fang | Weinan Zhang | Lei Zheng | Weijie Bian | Guorui Zhou | Jian Xu | Yong Yu | Xiaoqiang Zhu | Kun Gai
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Triple-to-Text: Converting RDF Triples into High-Quality Natural Languages via Optimizing an Inverse KL Divergence
Yaoming Zhu | Juncheng Wan | Zhiming Zhou | Liheng Chen | Lin Qiu | Weinan Zhang | Xin Jiang | Yong Yu
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

doi dblp
Matrix Factorization for Spatio-Temporal Neural Networks with Applications to Urban Flow Prediction
Zheyi Pan | Zhaoyuan Wang | Weifeng Wang | Yong Yu | Junbo Zhang | Yu Zheng
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Multi-Agent Reinforcement Learning for Order-dispatching via Order-Vehicle Distribution Matching
Ming Zhou | Jiarui Jin | Weinan Zhang | Zhiwei (Tony) Qin | Yan Jiao | Chenxi Wang | Guobin Wu | Yong Yu | Jieping Ye
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
CityFlow: A Multi-Agent Reinforcement Learning Environment for Large Scale City Traffic Scenario
Huichu Zhang | Siyuan Feng | Chang Liu | Yaoyao Ding | Yichen Zhu | Zihan Zhou | Weinan Zhang | Yong Yu | Haiming Jin | Zhenhui Li
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

doi dblp
Sampled in Pairs and Driven by Text: A New Graph Embedding Framework
Liheng Chen | Yanru Qu | Zhenghui Wang | Lin Qiu | Weinan Zhang | Ken Chen | Shaodian Zhang | Yong Yu
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
Texygen: A Benchmarking Platform for Text Generation Models
Yaoming Zhu | Sidi Lu | Lei Zheng | Jiaxian Guo | Weinan Zhang | Jun Wang | Yong Yu
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
Learning Multi-touch Conversion Attribution with Dual-attention Mechanisms for Online Advertising
Kan Ren | Yuchen Fang | Weinan Zhang | Shuhao Liu | Jiajun Li | Ya Zhang | Yong Yu | Jun Wang
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

2017

doi dblp
Real-Time Bidding by Reinforcement Learning in Display Advertising
Han Cai | Kan Ren | Weinan Zhang | Kleanthis Malialis | Jun Wang | Yong Yu | Defeng Guo
Proceedings of the Tenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2017, Cambridge, United Kingdom, February 6-10, 2017

doi dblp
Content Recommendation by Noise Contrastive Transfer Learning of Feature Representation
Yiyang Li | Guanyu Tao | Weinan Zhang | Yong Yu | Jun Wang
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

doi dblp
Volume Ranking and Sequential Selection in Programmatic Display Advertising
Yuxuan Song | Kan Ren | Han Cai | Weinan Zhang | Yong Yu
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

doi dblp
Cataloguing Treatments Discussed and Used in Online Autism Communities
Shaodian Zhang | Tian Kang | Lin Qiu | Weinan Zhang | Yong Yu | Noémie Elhadad
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web, WWW 2017, Perth, Australia, April 3-7, 2017

doi dblp
We Make Choices We Think are Going to Save Us: Debate and Stance Identification for Online Breast Cancer CAM Discussions
Shaodian Zhang | Lin Qiu | Frank Chen | Weinan Zhang | Yong Yu | Noémie Elhadad
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

2016

doi dblp
Boosting Recommendation in Unexplored Categories by User Price Preference
Jia Chen | Qin Jin | Shiwan Zhao | Shenghua Bao | Li Zhang | Zhong Su | Yong Yu
2016 Volume 35 Issue 2

doi dblp
Enhancing web search with queries of equivalent intents
Ruihua Song | Dingquan Wang | Jian-Yun Nie | Ji-Rong Wen | Yong Yu
2016 Volume 19 Issue 6

doi dblp
A Complete & Comprehensive Movie Review Dataset (CCMR)
Xuezhi Cao | Weiyue Huang | Yong Yu
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2016, Pisa, Italy, July 17-21, 2016

doi dblp
ASNets: A Benchmark Dataset of Aligned Social Networks for Cross-Platform User Modeling
Xuezhi Cao | Yong Yu
Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2016, Indianapolis, IN, USA, October 24-28, 2016

doi dblp
User Response Learning for Directly Optimizing Campaign Performance in Display Advertising
Kan Ren | Weinan Zhang | Yifei Rong | Haifeng Zhang | Yong Yu | Jun Wang
Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2016, Indianapolis, IN, USA, October 24-28, 2016

doi dblp
Label Aggregation with Instance Grouping Model
Li'ang Yin | Jianhua Han | Yong Yu
Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web, WWW 2016, Montreal, Canada, April 11-15, 2016, Companion Volume

2014

doi dblp
Probabilistic text modeling with orthogonalized topics
Enpeng Yao | Guoqing Zheng | Ou Jin | Shenghua Bao | Kailong Chen | Zhong Su | Yong Yu
The 37th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR '14, Gold Coast , QLD, Australia - July 06 - 11, 2014

doi dblp
Does product recommendation meet its waterloo in unexplored categories?: no, price comes to help
Jia Chen | Qin Jin | Shiwan Zhao | Shenghua Bao | Li Zhang | Zhong Su | Yong Yu
The 37th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR '14, Gold Coast , QLD, Australia - July 06 - 11, 2014

2013

doi dblp
Optimizing top-n collaborative filtering via dynamic negative item sampling
Weinan Zhang | Tianqi Chen | Jun Wang | Yong Yu
The 36th International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR '13, Dublin, Ireland - July 28 - August 01, 2013

2012

doi dblp
EachWiki: Facilitating Wiki Authoring by Annotation Suggestion
Haofen Wang | Linyun Fu | Wei Jin | Yong Yu
2012 Volume 3 Issue 4

doi dblp
Finding web appearances of social network users via latent factor model
Kailong Chen | Zhengdong Lu | Xiaoshi Yin | Yong Yu | Zaiqing Nie
The 35th International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR '12, Portland, OR, USA, August 12-16, 2012

doi dblp
Collaborative filtering with short term preferences mining
Diyi Yang | Tianqi Chen | Weinan Zhang | Yong Yu
The 35th International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR '12, Portland, OR, USA, August 12-16, 2012

doi dblp
Collaborative personalized tweet recommendation
Kailong Chen | Tianqi Chen | Guoqing Zheng | Ou Jin | Enpeng Yao | Yong Yu
The 35th International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR '12, Portland, OR, USA, August 12-16, 2012

doi dblp
An effective rule miner for instance matching in a web of data
Xing Niu | Shu Rong | Haofen Wang | Yong Yu
21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'12, Maui, HI, USA, October 29 - November 02, 2012

doi dblp
A framework to represent and mine knowledge evolution from Wikipedia revisions
Xian Wu | Wei Fan | Meilun Sheng | Li Zhang | Xiaoxiao Shi | Zhong Su | Yong Yu
Proceedings of the 21st World Wide Web Conference, WWW 2012, Lyon, France, April 16-20, 2012 (Companion Volume)

doi dblp
News comments generation via mining microblogs
Xuezhi Cao | Kailong Chen | Rui Long | Guoqing Zheng | Yong Yu
Proceedings of the 21st World Wide Web Conference, WWW 2012, Lyon, France, April 16-20, 2012 (Companion Volume)

2011

doi dblp
A structural support vector method for extracting contexts and answers of questions from online forums
Yunbo Cao | Wen-Yun Yang | Chin-Yew Lin | Yong Yu
2011 Volume 47 Issue 6

doi dblp
Select-the-Best-Ones: A new way to judge relative relevance
Ruihua Song | Qingwei Guo | Ruochi Zhang | Guomao Xin | Ji-Rong Wen | Yong Yu | Hsiao-Wuen Hon
2011 Volume 47 Issue 1

doi dblp
Re-ranking question search results by clustering questions
Yunbo Cao | Huizhong Duan | Chin-Yew Lin | Yong Yu
2011 Volume 62 Issue 6

doi dblp
Tulsa: web search for writing assistance
Duo Ding | Xingping Jiang | Matthew R. Scott | Ming Zhou | Yong Yu
Proceeding of the 34th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2011, Beijing, China, July 25-29, 2011

doi dblp
Towards effective short text deep classification
Xinruo Sun | Haofen Wang | Yong Yu
Proceeding of the 34th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2011, Beijing, China, July 25-29, 2011

doi dblp
Diversifying product search results
Xiangru Chen | Haofen Wang | Xinruo Sun | Junfeng Pan | Yong Yu
Proceeding of the 34th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2011, Beijing, China, July 25-29, 2011

doi dblp
Mining topics on participations for community discovery
Guoqing Zheng | Jinwen Guo | Lichun Yang | Shengliang Xu | Shenghua Bao | Zhong Su | Dingyi Han | Yong Yu
Proceeding of the 34th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2011, Beijing, China, July 25-29, 2011

doi dblp
Transferring topical knowledge from auxiliary long texts for short text clustering
Ou Jin | Nathan Nan Liu | Kai Zhao | Yong Yu | Qiang Yang
Proceedings of the 20th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2011, Glasgow, United Kingdom, October 24-28, 2011

doi dblp
Video summarization via transferrable structured learning
Liangda Li | Ke Zhou | Gui-Rong Xue | Hongyuan Zha | Yong Yu
Proceedings of the 20th International Conference on World Wide Web, WWW 2011, Hyderabad, India, March 28 - April 1, 2011

2010

pdf dblp
Constructing a Test Collection with Multi-Intent Queries
Ruihua Song | Dongjie Qi | Hua Liu | Tetsuya Sakai | Jian-Yun Nie | Hsiao-Wuen Hon | Yong Yu
Proceedings of the 3rd International Workshop on Evaluating Information Access, EVIA 2010, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 15, 2010

doi dblp
A topical link model for community discovery in textual interaction graph
Guoqing Zheng | Jinwen Guo | Lichun Yang | Shengliang Xu | Shenghua Bao | Zhong Su | Dingyi Han | Yong Yu
Proceedings of the 19th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2010, Toronto, Ontario, Canada, October 26-30, 2010

doi dblp
ZoomRDF: semantic fisheye zooming on RDF data
Kang Zhang | Haofen Wang | Duc Thanh Tran | Yong Yu
Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web, WWW 2010, Raleigh, North Carolina, USA, April 26-30, 2010

2009

doi dblp
Social Propagation: Boosting Social Annotations for Web Mining
Shenghua Bao | Bohai Yang | Ben Fei | Shengliang Xu | Zhong Su | Yong Yu
2009 Volume 12 Issue 4

doi dblp
User language model for collaborative personalized search
Gui-Rong Xue | Jie Han | Yong Yu | Qiang Yang
2009 Volume 27 Issue 2

doi dblp
Identification of ambiguous queries in web search
Ruihua Song | Zhenxiao Luo | Jian-Yun Nie | Yong Yu | Hsiao-Wuen Hon
2009 Volume 45 Issue 2

doi dblp
Efficient query expansion for advertisement search
Haofen Wang | Yan Liang | Linyun Fu | Gui-Rong Xue | Yong Yu
Proceedings of the 32nd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2009, Boston, MA, USA, July 19-23, 2009

doi dblp
A study of information retrieval on accumulative social descriptions using the generation features
Lichun Yang | Shengliang Xu | Shenghua Bao | Dingyi Han | Zhong Su | Yong Yu
Proceedings of the 18th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2009, Hong Kong, China, November 2-6, 2009

doi dblp
sDoc: exploring social wisdom for document enhancement in web mining
Xiaoxun Zhang | Lichun Yang | Xian Wu | Honglei Guo | Zhili Guo | Shenghua Bao | Yong Yu | Zhong Su
Proceedings of the 18th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2009, Hong Kong, China, November 2-6, 2009

doi dblp
Web-scale classification with naive bayes
Congle Zhang | Gui-Rong Xue | Yong Yu | Hongyuan Zha
Proceedings of the 18th International Conference on World Wide Web, WWW 2009, Madrid, Spain, April 20-24, 2009

doi dblp
Dataplorer: a scalable search engine for the data web
Haofen Wang | Qiaoling Liu | Gui-Rong Xue | Yong Yu | Lei Zhang | Yue Pan
Proceedings of the 18th International Conference on World Wide Web, WWW 2009, Madrid, Spain, April 20-24, 2009

doi dblp
Enhancing diversity, coverage and balance for summarization through structure learning
Liangda Li | Ke Zhou | Gui-Rong Xue | Hongyuan Zha | Yong Yu
Proceedings of the 18th International Conference on World Wide Web, WWW 2009, Madrid, Spain, April 20-24, 2009

2008

doi dblp
Semantic Services for Wikipedia
Haofen Wang | Thomas Penin | Linyun Fu | Qiaoling Liu | Gui-Rong Xue | Yong Yu
Weaving Services and People on the World Wide Web, [features some of the cutting-edge research work that were presented at the Workshop Track of the 17th International World Wide Web Conference (WWW 2008) held at Beijing, China, from April 21-25, 2008]

doi dblp
Advertising keyword suggestion based on concept hierarchy
Yifan Chen | Gui-Rong Xue | Yong Yu
Proceedings of the International Conference on Web Search and Web Data Mining, WSDM 2008, Palo Alto, California, USA, February 11-12, 2008

doi dblp
Deep classifier: automatically categorizing search results into large-scale hierarchies
Dikan Xing | Gui-Rong Xue | Qiang Yang | Yong Yu
Proceedings of the International Conference on Web Search and Web Data Mining, WSDM 2008, Palo Alto, California, USA, February 11-12, 2008

doi dblp
Topic-bridged PLSA for cross-domain text classification
Gui-Rong Xue | Wenyuan Dai | Qiang Yang | Yong Yu
Proceedings of the 31st Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2008, Singapore, July 20-24, 2008

doi dblp
Deep classification in large-scale text hierarchies
Gui-Rong Xue | Dikan Xing | Qiang Yang | Yong Yu
Proceedings of the 31st Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2008, Singapore, July 20-24, 2008

doi dblp
Learning to rank with ties
Ke Zhou | Gui-Rong Xue | Hongyuan Zha | Yong Yu
Proceedings of the 31st Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2008, Singapore, July 20-24, 2008

doi dblp
Exploring folksonomy for personalized search
Shengliang Xu | Shenghua Bao | Ben Fei | Zhong Su | Yong Yu
Proceedings of the 31st Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2008, Singapore, July 20-24, 2008

doi dblp
Boosting social annotations using propagation
Shenghua Bao | Bohai Yang | Ben Fei | Shengliang Xu | Zhong Su | Yong Yu
Proceedings of the 17th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2008, Napa Valley, California, USA, October 26-30, 2008

doi dblp
Tapping on the potential of q&a community by recommending answer providers
Jinwen Guo | Shengliang Xu | Shenghua Bao | Yong Yu
Proceedings of the 17th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2008, Napa Valley, California, USA, October 26-30, 2008

doi dblp
Can chinese web pages be classified with english data source?
Xiao Ling | Gui-Rong Xue | Wenyuan Dai | Yun Jiang | Qiang Yang | Yong Yu
Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web, WWW 2008, Beijing, China, April 21-25, 2008

doi dblp
Recommending questions using the mdl-based tree cut model
Yunbo Cao | Huizhong Duan | Chin-Yew Lin | Yong Yu | Hsiao-Wuen Hon
Proceedings of the 17th International Conference on World Wide Web, WWW 2008, Beijing, China, April 21-25, 2008

doi dblp
Viewing Term Proximity from a Different Perspective
Ruihua Song | Michael J. Taylor | Ji-Rong Wen | Hsiao-Wuen Hon | Yong Yu
Advances in Information Retrieval , 30th European Conference on IR Research, ECIR 2008, Glasgow, UK, March 30-April 3, 2008. Proceedings

2007

pdf dblp
Research on Enterprise Track of TREC 2007 at SJTU APEX Lab
Huizhong Duan | Qi Zhou | Zhen Lu | Ou Jin | Shenghua Bao | Yunbo Cao | Yong Yu
Proceedings of The Sixteenth Text REtrieval Conference, TREC 2007, Gaithersburg, Maryland, USA, November 5-9, 2007

doi dblp
Using social annotations to improve language model for information retrieval
Shengliang Xu | Shenghua Bao | Yunbo Cao | Yong Yu
Proceedings of the Sixteenth ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2007, Lisbon, Portugal, November 6-10, 2007

doi dblp
Identifying ambiguous queries in web search
Ruihua Song | Zhenxiao Luo | Ji-Rong Wen | Yong Yu | Hsiao-Wuen Hon
Proceedings of the 16th International Conference on World Wide Web, WWW 2007, Banff, Alberta, Canada, May 8-12, 2007

doi dblp
Towards effective browsing of large scale social annotations
Rui Li | Shenghua Bao | Yong Yu | Ben Fei | Zhong Su
Proceedings of the 16th International Conference on World Wide Web, WWW 2007, Banff, Alberta, Canada, May 8-12, 2007

doi dblp
Optimizing web search using social annotations
Shenghua Bao | Gui-Rong Xue | Xiaoyuan Wu | Yong Yu | Ben Fei | Zhong Su
Proceedings of the 16th International Conference on World Wide Web, WWW 2007, Banff, Alberta, Canada, May 8-12, 2007

doi dblp
Exploring in the weblog space by detecting informative and affective articles
Xiaochuan Ni | Gui-Rong Xue | Xiao Ling | Yong Yu | Qiang Yang
Proceedings of the 16th International Conference on World Wide Web, WWW 2007, Banff, Alberta, Canada, May 8-12, 2007

doi dblp
Homepage live: automatic block tracing for web personalization
Jie Han | Dingyi Han | Chenxi Lin | Hua-Jun Zeng | Zheng Chen | Yong Yu
Proceedings of the 16th International Conference on World Wide Web, WWW 2007, Banff, Alberta, Canada, May 8-12, 2007

2006

doi dblp
SDQE: towards automatic semantic query optimization in P2P systems
Xing Zhu | Hualiang Cao | Yong Yu
2006 Volume 42 Issue 1

pdf dblp
Research on Expert Search at Enterprise Track of TREC 2006
Shenghua Bao | Huizhong Duan | Qi Zhou | Miao Xiong | Yong Yu | Yunbo Cao
Proceedings of the Fifteenth Text REtrieval Conference, TREC 2006, Gaithersburg, Maryland, USA, November 14-17, 2006

doi dblp
Exploring social annotations for the semantic web
Xian Wu | Lei Zhang | Yong Yu
Proceedings of the 15th international conference on World Wide Web, WWW 2006, Edinburgh, Scotland, UK, May 23-26, 2006

2005

doi dblp
Exploiting the hierarchical structure for link analysis
Gui-Rong Xue | Qiang Yang | Hua-Jun Zeng | Yong Yu | Zheng Chen
SIGIR 2005: Proceedings of the 28th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Salvador, Brazil, August 15-19, 2005

doi dblp
Scalable collaborative filtering using cluster-based smoothing
Gui-Rong Xue | Chenxi Lin | Qiang Yang | Wensi Xi | Hua-Jun Zeng | Yong Yu | Zheng Chen
SIGIR 2005: Proceedings of the 28th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Salvador, Brazil, August 15-19, 2005

doi dblp
An enhanced model for searching in semantic portals
Lei Zhang | Yong Yu | Jian Zhou | Chenxi Lin | Yin Yang
Proceedings of the 14th international conference on World Wide Web, WWW 2005, Chiba, Japan, May 10-14, 2005

doi dblp
A study on combination of block importance and relevance to estimate page relevance
Shen Huang | Yong Yu | Shengping Li | Gui-Rong Xue | Lei Zhang
Proceedings of the 14th international conference on World Wide Web, WWW 2005, Chiba, Japan, May 10-14, 2005 - Special interest tracks and posters

2004

doi dblp
MRSSA: an iterative algorithm for similarity spreading over interrelated objects
Gui-Rong Xue | Hua-Jun Zeng | Zheng Chen | Yong Yu | Wei-Ying Ma | Wensi Xi | Edward A. Fox
Proceedings of the 2004 ACM CIKM International Conference on Information and Knowledge Management, Washington, DC, USA, November 8-13, 2004

doi dblp
Optimizing web search using web click-through data
Gui-Rong Xue | Hua-Jun Zeng | Zheng Chen | Yong Yu | Wei-Ying Ma | Wensi Xi | Weiguo Fan
Proceedings of the 2004 ACM CIKM International Conference on Information and Knowledge Management, Washington, DC, USA, November 8-13, 2004

doi dblp
Similarity spreading: a unified framework for similarity calculation of interrelated objects
Gui-Rong Xue | Hua-Jun Zeng | Zheng Chen | Wei-Ying Ma | Yong Yu
Proceedings of the 13th international conference on World Wide Web - Alternate Track Papers & Posters, WWW 2004, New York, NY, USA, May 17-20, 2004

Search
Co-authors
Venues