Yongchun Zhu


2022

doi dblp
Self-Supervised learning for Conversational Recommendation
Shuokai Li | Ruobing Xie | Yongchun Zhu | Fuzhen Zhuang | Zhenwei Tang | Wayne Xin Zhao | Qing He
2022 Volume 59 Issue 6

doi dblp
Personalized Transfer of User Preferences for Cross-domain Recommendation
Yongchun Zhu | Zhenwei Tang | Yudan Liu | Fuzhen Zhuang | Ruobing Xie | Xu Zhang | Leyu Lin | Qing He
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Selective Fairness in Recommendation via Prompts
Yiqing Wu | Ruobing Xie | Yongchun Zhu | Fuzhen Zhuang | Xiang Ao | Xu Zhang | Leyu Lin | Qing He
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Generalizing to the Future: Mitigating Entity Bias in Fake News Detection
Yongchun Zhu | Qiang Sheng | Juan Cao | Shuokai Li | Danding Wang | Fuzhen Zhuang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
User-Centric Conversational Recommendation with Multi-Aspect User Modeling
Shuokai Li | Ruobing Xie | Yongchun Zhu | Xiang Ao | Fuzhen Zhuang | Qing He
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

2021

doi dblp
Transfer-Meta Framework for Cross-domain Recommendation to Cold-Start Users
Yongchun Zhu | Kaikai Ge | Fuzhen Zhuang | Ruobing Xie | Dongbo Xi | Xu Zhang | Leyu Lin | Qing He
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Learning to Warm Up Cold Item Embeddings for Cold-start Recommendation with Meta Scaling and Shifting Networks
Yongchun Zhu | Ruobing Xie | Fuzhen Zhuang | Kaikai Ge | Ying Sun | Xu Zhang | Leyu Lin | Juan Cao
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
MDFEND: Multi-domain Fake News Detection
Qiong Nan | Juan Cao | Yongchun Zhu | Yanyan Wang | Jintao Li
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Neural Hierarchical Factorization Machines for User's Event Sequence Analysis
Dongbo Xi | Fuzhen Zhuang | Bowen Song | Yongchun Zhu | Shuai Chen | Dan Hong | Tao Chen | Xi Gu | Qing He
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Modeling Users' Behavior Sequences with Hierarchical Explainable Network for Cross-domain Fraud Detection
Yongchun Zhu | Dongbo Xi | Bowen Song | Fuzhen Zhuang | Shuai Chen | Xi Gu | Qing He
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020