Yu Li


2022

doi dblp
Show Me the Whole World: Towards Entire Item Space Exploration for Interactive Personalized Recommendations
Yu Song | Shuai Sun | Jianxun Lian | Hong Huang | Yu Li | Hai Jin | Xing Xie
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Implicit User Awareness Modeling via Candidate Items for CTR Prediction in Search Ads
Kaifu Zheng | Lu Wang | Yu Li | Xusong Chen | Hu Liu | Jing Lu | Xiwei Zhao | Changping Peng | Zhangang Lin | Jingping Shao
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Understanding Dropout for Graph Neural Networks
Juan Shu | Bowei Xi | Yu Li | Fan Wu | Charles A. Kamhoua | Jianzhu Ma
Companion of The Web Conference 2022, Virtual Event / Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2015

doi dblp
A Sparse Ensemble Learning System For Efficient Semantic Indexing
Sheng Tang | Hui Chen | Yu Li | Jun Bin Xiao | Jintao Li
Proceedings of the 5th ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, Shanghai, China, June 23-26, 2015

2011

doi dblp
A finegrained digestion of news webpages through Event Snippet Extraction
Rui Yan | Liang Kong | Yu Li | Yan Zhang | Xiaoming Li
Proceedings of the 20th International Conference on World Wide Web, WWW 2011, Hyderabad, India, March 28 - April 1, 2011 (Companion Volume)

2010

doi dblp
Event Recognition from News Webpages through Latent Ingredients Extraction
Rui Yan | Yu Li | Yan Zhang | Xiaoming Li
Information Retrieval Technology - 6th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2010, Taipei, Taiwan, December 1-3, 2010. Proceedings

doi dblp
StableBuffer: optimizing write performance for DBMS applications on flash devices
Yu Li | Jianliang Xu | Byron Choi | Haibo Hu
Proceedings of the 19th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2010, Toronto, Ontario, Canada, October 26-30, 2010