Yuan Fang


2022

doi dblp
On Size-Oriented Long-Tailed Graph Classification of Graph Neural Networks
Zemin Liu | Qiheng Mao | Chenghao Liu | Yuan Fang | Jianling Sun
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
TREND: TempoRal Event and Node Dynamics for Graph Representation Learning
Zhihao Wen | Yuan Fang
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Meta-Inductive Node Classification across Graphs
Zhihao Wen | Yuan Fang | Zemin Liu
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Topic-aware Heterogeneous Graph Neural Network for Link Prediction
Siyong Xu | Cheng Yang | Chuan Shi | Yuan Fang | Yuxin Guo | Tianchi Yang | Luhao Zhang | Maodi Hu
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

doi dblp
Contrastive Pre-Training of GNNs on Heterogeneous Graphs
Xunqiang Jiang | Yuanfu Lu | Yuan Fang | Chuan Shi
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Semi-supervised Co-Clustering on Attributed Heterogeneous Information Networks
Yugang Ji | Chuan Shi | Yuan Fang | Xiangnan Kong | Mingyang Yin
2020 Volume 57 Issue 6

doi dblp
BiANE: Bipartite Attributed Network Embedding
Wentao Huang | Yuchen Li | Yuan Fang | Ju Fan | Hongxia Yang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Towards Locality-Aware Meta-Learning of Tail Node Embeddings on Networks
Zemin Liu | Wentao Zhang | Yuan Fang | Xinming Zhang | Steven C. H. Hoi
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
TPR: Text-aware Preference Ranking for Recommender Systems
Yu-Neng Chuang | Chih-Ming Chen | Chuan-Ju Wang | Ming-Feng Tsai | Yuan Fang | Ee-Peng Lim
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2012

doi dblp
Confidence-aware graph regularization with heterogeneous pairwise features
Yuan Fang | Bo-June Paul Hsu | Kevin Chen-Chuan Chang
The 35th International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR '12, Portland, OR, USA, August 12-16, 2012

2011

doi dblp
Searching patterns for relation extraction over the web: rediscovering the pattern-relation duality
Yuan Fang | Kevin Chen-Chuan Chang
Proceedings of the Forth International Conference on Web Search and Web Data Mining, WSDM 2011, Hong Kong, China, February 9-12, 2011