Yuchen Li


2021

doi dblp
A survey of typical attributed graph queries
Yanhao Wang | Yuchen Li | Ju Fan | Chang Ye | Mingke Chai
2021 Volume 24 Issue 1

doi dblp
DeepIS: Susceptibility Estimation on Social Networks
Wenwen Xia | Yuchen Li | Jun Wu | Shenghong Li
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
From Community Search to Community Understanding: A Multimodal Community Query Engine
Zhao Li | Pengcheng Zou | Xia Chen | Shichang Hu | Peng Zhang | Yumou Zhang | Bingsheng He | Yuchen Li | Xing Tang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
BiANE: Bipartite Attributed Network Embedding
Wentao Huang | Yuchen Li | Yuan Fang | Ju Fan | Hongxia Yang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Efficient Sampling Algorithms for Approximate Temporal Motif Counting
Jingjing Wang | Yanhao Wang | Wenjun Jiang | Yuchen Li | Kian-Lee Tan
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
On the Robustness of Cascade Diffusion under Node Attacks
Alvis Logins | Yuchen Li | Panagiotis Karras
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2018

doi dblp
Location-aware Influence Maximization over Dynamic Social Streams
Yanhao Wang | Yuchen Li | Ju Fan | Kian-Lee Tan
2018 Volume 36 Issue 4

2017

doi dblp
Processing Long Queries Against Short Text: Top-k Advertisement Matching in News Stream Applications
Dongxiang Zhang | Yuchen Li | Ju Fan | Lianli Gao | Fumin Shen | Heng Tao Shen
2017 Volume 35 Issue 3