Yueyue Wu


2023

doi dblp
Investigating Conversational Agent Action in Legal Case Retrieval
Bulou Liu | Yiran Hu | Yueyue Wu | Yiqun Liu | Fan Zhang | Chenliang Li | Min Zhang | Shaoping Ma | Weixing Shen
Advances in Information Retrieval - 45th European Conference on Information Retrieval, ECIR 2023, Dublin, Ireland, April 2-6, 2023, Proceedings, Part I

2022

doi dblp
Query Generation and Buffer Mechanism: Towards a better conversational agent for legal case retrieval
Bulou Liu | Yueyue Wu | Fan Zhang | Yiqun Liu | Zhihong Wang | Chenliang Li | Min Zhang | Shaoping Ma
2022 Volume 59 Issue 5

doi dblp
Incorporating Retrieval Information into the Truncation of Ranking Lists for Better Legal Search
Yixiao Ma | Qingyao Ai | Yueyue Wu | Yunqiu Shao | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

2021

doi dblp
LeCaRD: A Legal Case Retrieval Dataset for Chinese Law System
Yixiao Ma | Yunqiu Shao | Yueyue Wu | Yiqun Liu | Ruizhe Zhang | Min Zhang | Shaoping Ma
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Conversational vs Traditional: Comparing Search Behavior and Outcome in Legal Case Retrieval
Bulou Liu | Yueyue Wu | Yiqun Liu | Fan Zhang | Yunqiu Shao | Chenliang Li | Min Zhang | Shaoping Ma
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Investigating User Behavior in Legal Case Retrieval
Yunqiu Shao | Yueyue Wu | Yiqun Liu | Jiaxin Mao | Min Zhang | Shaoping Ma
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021