Yuliang Shi


2022

doi dblp
McHa: a multistage clustering-based hierarchical attention model for knowledge graph-aware recommendation
Jihu Wang | Yuliang Shi | Dong Li | Kun Zhang | Zhiyong Chen | Hui Li
2022 Volume 25 Issue 3

2021

doi dblp
DEKR: Description Enhanced Knowledge Graph for Machine Learning Method Recommendation
Xianshuai Cao | Yuliang Shi | Han Yu | Jihu Wang | Xinjun Wang | Zhongmin Yan | Zhiyong Chen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

2020

doi dblp
Medical treatment migration behavior prediction and recommendation based on health insurance data
Lin Cheng | Yuliang Shi | Kun Zhang
2020 Volume 23 Issue 3

2018

doi dblp
Dictionary Learning based Supervised Discrete Hashing for Cross-Media Retrieval
Ye Wu | Xin Luo | Xin-Shun Xu | Shanqing Guo | Yuliang Shi
Proceedings of the 2018 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2018, Yokohama, Japan, June 11-14, 2018

2017

doi dblp
Discrete Multi-view Hashing for Effective Image Retrieval
Rui Yang | Yuliang Shi | Xin-Shun Xu
Proceedings of the 2017 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR 2017, Bucharest, Romania, June 6-9, 2017

doi dblp
Enabling Participatory Design of 3D Virtual Scenes on Mobile Devices
Xiaowen Sun | Yafang Wang | Gerard de Melo | Wei Gai | Yuliang Shi | Lu Zhao | Yulong Bian | Juan Liu | Chenglei Yang | Xiangxu Meng
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017