Yulong Gu


2022

doi dblp
Modeling Users' Contextualized Page-wise Feedback for Click-Through Rate Prediction in E-commerce Search
Zhifang Fan | Dan Ou | Yulong Gu | Bairan Fu | Xiang Li | Wentian Bao | Xin-Yu Dai | Xiaoyi Zeng | Tao Zhuang | Qingwen Liu
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

2021

doi dblp
Self-Supervised Learning on Users' Spontaneous Behaviors for Multi-Scenario Ranking in E-commerce
Yulong Gu | Wentian Bao | Dan Ou | Xiang Li | Baoliang Cui | Biyu Ma | Haikuan Huang | Qingwen Liu | Xiaoyi Zeng
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Hierarchical User Profiling for E-commerce Recommender Systems
Yulong Gu | Zhuoye Ding | Shuaiqiang Wang | Dawei Yin
WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020

doi dblp
Neural Interactive Collaborative Filtering
Lixin Zou | Long Xia | Yulong Gu | Xiangyu Zhao | Weidong Liu | Jimmy Xiangji Huang | Dawei Yin
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Decoupled Graph Convolution Network for Inferring Substitutable and Complementary Items
Yiding Liu | Yulong Gu | Zhuoye Ding | Junchao Gao | Ziyi Guo | Yongjun Bao | Weipeng Yan
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Deep Multifaceted Transformers for Multi-objective Ranking in Large-Scale E-commerce Recommender Systems
Yulong Gu | Zhuoye Ding | Shuaiqiang Wang | Lixin Zou | Yiding Liu | Dawei Yin
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020