Zhao Cao


2022

doi dblp
Leveraging Multi-view Inter-passage Interactions for Neural Document Ranking
Chengzhen Fu | Enrui Hu | Letian Feng | Zhicheng Dou | Yantao Jia | Lei Chen | Fan Yu | Zhao Cao
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Webformer: Pre-training with Web Pages for Information Retrieval
Yu Guo | Zhengyi Ma | Jiaxin Mao | Hongjin Qian | Xinyu Zhang | Hao Jiang | Zhao Cao | Zhicheng Dou
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Contrastive Label Correlation Enhanced Unified Hashing Encoder for Cross-modal Retrieval
Hongfa Wu | Lisai Zhang | Qingcai Chen | Yimeng Deng | Joanna Siebert | Yunpeng Han | Zhonghua Li | Dejiang Kong | Zhao Cao
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
Enhancing User Behavior Sequence Modeling by Generative Tasks for Session Search
Haonan Chen | Zhicheng Dou | Yutao Zhu | Zhao Cao | Xiaohua Cheng | Ji-Rong Wen
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
Answer Complex Questions: Path Ranker Is All You Need
Xinyu Zhang | Ke Zhan | Enrui Hu | Chengzhen Fu | Lan Luo | Hao Jiang | Yantao Jia | Fan Yu | Zhicheng Dou | Zhao Cao | Lei Chen
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Pre-training for Ad-hoc Retrieval: Hyperlink is Also You Need
Zhengyi Ma | Zhicheng Dou | Wei Xu | Xinyu Zhang | Hao Jiang | Zhao Cao | Ji-Rong Wen
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021