Zhijing Wu


2022

doi dblp
A Cooperative Neural Information Retrieval Pipeline with Knowledge Enhanced Automatic Query Reformulation
Xiangsheng Li | Jiaxin Mao | Weizhi Ma | Zhijing Wu | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma | Zhaowei Wang | Xiuqiang He
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

2020

doi dblp
Investigating Reading Behavior in Fine-grained Relevance Judgment
Zhijing Wu | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Providing Direct Answers in Search Results: A Study of User Behavior
Zhijing Wu | Mark Sanderson | Berkant Barla Cambazoglu | W. Bruce Croft | Falk Scholer
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Leveraging Passage-level Cumulative Gain for Document Ranking
Zhijing Wu | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Jingtao Zhan | Yukun Zheng | Min Zhang | Shaoping Ma
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Does Diversity Affect User Satisfaction in Image Search
Zhijing Wu | Ke Zhou | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma
2019 Volume 37 Issue 3

doi dblp
The Influence of Image Search Intents on User Behavior and Satisfaction
Zhijing Wu | Yiqun Liu | Qianfan Zhang | Kailu Wu | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2019, Melbourne, VIC, Australia, February 11-15, 2019

doi dblp
Investigating Passage-level Relevance and Its Role in Document-level Relevance Judgment
Zhijing Wu | Jiaxin Mao | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

2017

doi dblp
Investigating Examination Behavior of Image Search Users
Xiaohui Xie | Yiqun Liu | Xiaochuan Wang | Meng Wang | Zhijing Wu | Yingying Wu | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

doi dblp
A Study of User Image Search Behavior Based on Log Analysis
Zhijing Wu | Xiaohui Xie | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma
Information Retrieval - 23rd China conference, CCIR 2017, Shanghai, China, July 13-14, 2017, Proceedings