Zhiqiang Zhang


2015

doi dblp
Semantic Path based Personalized Recommendation on Weighted Heterogeneous Information Networks
Chuan Shi | Zhiqiang Zhang | Ping Luo | Philip S. Yu | Yading Yue | Bin Wu
Proceedings of the 24th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2015, Melbourne, VIC, Australia, October 19 - 23, 2015

2019

doi dblp
Graph Representation Learning for Merchant Incentive Optimization in Mobile Payment Marketing
Ziqi Liu | Dong Wang | Qianyu Yu | Zhiqiang Zhang | Yue Shen | Jian Ma | Wenliang Zhong | Jinjie Gu | Jun Zhou | Shuang Yang | Yuan Qi
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
SemRec: a personalized semantic recommendation method based on weighted heterogeneous information networks
Chuan Shi | Zhiqiang Zhang | Yugang Ji | Weipeng Wang | Philip S. Yu | Zhiping Shi
2019 Volume 22 Issue 1

doi dblp
Distributed Deep Forest and its Application to Automatic Detection of Cash-Out Fraud
Ya-Lin Zhang | Jun Zhou | Wenhao Zheng | Ji Feng | Longfei Li | Ziqi Liu | Ming Li | Zhiqiang Zhang | Chaochao Chen | Xiaolong Li | Yuan (Alan) Qi | Zhi-Hua Zhou
2019 Volume 10 Issue 5

2020

doi dblp
ATBRG: Adaptive Target-Behavior Relational Graph Network for Effective Recommendation
Yufei Feng | Binbin Hu | Fuyu Lv | Qingwen Liu | Zhiqiang Zhang | Wenwu Ou
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Loan Default Analysis with Multiplex Graph Learning
Binbin Hu | Zhiqiang Zhang | Jun Zhou | Jingli Fang | Quanhui Jia | Yanming Fang | Quan Yu | Yuan Qi
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
EasyGML: A Fully-functional and Easy-to-use Platform for Industrial Graph Machine Learning
Zhiqiang Zhang | Jun Zhou | Chuan Shi
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020